Pressemeddelelse udsendt den 29. september 2015.

Regeringen har varslet besparelser på uddannelsesområdet over de kommende fire år. I dag fremlagde regeringen et Finanslovsforslag med flere besparelser. Forslaget bekymrer VUC, der har svært ved at se, hvordan sektoren skal løfte sin opgave for færre midler.

”Det vil ikke være uden konsekvenser for kvalitet og bredden i udbud på landets VUC’er, hvis regeringens bud på finanslov bliver realiseret. Vi er allerede blevet pålagt besparelser på 2 pct. om året de kommende seks år, så de nye stramninger, regeringen lægger op, giver os væsentligt dårligere vilkår til at løse vores kerneopgave – nemlig at sørge for uddannelse til en stor og mange-facetteret målgruppe, lige fra voksne ordblinde til unge, der tager en hf. Man kan ikke forvente at få det samme for færre penge,” sådan siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen i en kommentar til regeringens Finanslovsforslag, der blev offentliggjort i dag.

Stramningen får formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen til at advare mod at tage pengene fra områder, der står over for at skulle udvikles:

”Det er jo en kendt sag, at Erhvervsuddannelsesreformen er underfinansieret og at pengene derfor skal findes. Vi er jo vældigt enige i sigtet med at ruste flere til at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse, og er derfor også klar til at se på forskellige muligheder. Vi er naturligvis også åbne over for at se på tilpasninger, men vi er bekymrede for, at en alt for ensidig besparelse på et område, der er på vej og som viser så gode takter og har brug for fokus og støtte”, siger Verner Rylander-Hansen.

”Vi har været igennem flere forskellige runder af besparelser på mange forskellige niveauer, så min vurdering er, at vi har skåret og sparet, hvor vi kan. Det kommer hurtigt til at være en lidt rituel og tom frase, når man tror, at man til alle tider bare kan skære – uden at det får konsekvenser for kvaliteten af vores kerneopgave,” siger Verner Rylander-Hansen.