Pressemeddelelse udsendt den 4. maj 2016.

Der er en del medier, der i disse dage skriver om seks kursister, der er blevet bortvist fra et VUC på grund af at de bærer niqab. ”Det er et nyt tema på mange VUC’er og en ny dimension, vi skal forholde os til som uddannelsesinstitution. Det er op til det enkelte VUC at formulere retningslinjer for kursisterne. Retningslinjerne skal være med til at sikre et godt fagligt miljø for både kursister og undervisere,” siger Verner Rylander-Hansen, der er formand for Lederforeningen for VUC.

Medierne kører i disse dage en historie om et VUC, der har bortvist seks kursister, fordi de bærer niqab. Lederforeningen for VUC påpeger, at der i den konkrete sag ikke er tale om bortvisning af kursisterne. Skolen har på møder og i SU drøftet udfordringerne med kursister, der er tildækket og den proces har ført til, at det ikke længere er tilladt at være fuldt tildækket i undervisningen.

”Undervisning handler jo om kommunikation, og det kan være svært at kommunikere med kursister, hvor du ikke kan se deres ansigt. Det er en udfordring, vi ikke tidligere har været nødt til at forholde os til som forening. Men vi må som sektor indrette os på den virkelighed, der møder os. Når lærerne oplever, at det er en stor udfordring for undervisningssituationen, at kursisterne skjuler deres ansigt, så må vi jo enten indrette os efter det eller finde veje til at rumme det. Det er op til det enkelte VUC at formulere retningslinjer for skolen. Det gælder i forhold til rygning og altså også i forhold til hovedbeklædning, der dækker ansigtet,” siger Verner Rylander-Hansen.

I den konkrete sag er der tale om, at skolen har besluttet, at man fra det kommende nye skoleår ikke længere vil acceptere fuldt tildækkede ansigter i undervisningen. Det betyder, at de kursister, der nu er tilmeldt kurser og bærer niqab kan afslutte skoleåret, men fremadrettet må følge kurserne via e-learning hvis de fortsat insisterer på at have tildækkede ansigter. Det er det pågældende VUC’s beslutning, og altså ikke et regelsæt, der gælder for sektoren.

Verner Rylander-Hansen understreger, at hverken det konkrete VUC eller sektoren som helhed har et religiøst eller værdimæssigt sigte med fx at forbyde tildækning af ansigtet i undervisningen:

”Det handler om at skabe de bedste rammer for en åben og god kommunikation i og om undervisningen, mellem kursister og lærere.”