Af Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Information den 24. januar 2017.

Information bragte den 18. januar et indlæg fra en forhenværende UU-vejleder, Jeanett Skov (»Dem erhvervsskolereformen spænder ben for i dag, kan vi komme til at frygte i morgen«), som peger på risikoen ved at udelukke folk fra en erhvervsuddannelse.

Budskabet i indlægget er, at når man gennemfører en erhvervsuddannelsesreform med et adgangskrav på 02 i boglige fag som dansk og matematik, rammer det især unge udsatte fra indvandrermiljøerne hårdt. Det kan for denne gruppe risikere at føre til en anden livsbane med radikalisering og kriminalitet.

Det er et vigtigt emne, men i indlægget omtales VUC som et læringskursus med en form, som de unge ikke kan honorere og en skoleform, som de unge er trætte af.

Denne omtale er vi som uddannelsesinstitutioner meget ærgerlige over, da vi på VUC’er i hele landet samarbejder med erhvervsskolerne om at lave målrettede undervisningsforløb, der netop sigter mod at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse.

En stor del af denne undervisning i dansk og matematik foregår på erhvervsskolerne og er væsentlig anderledes, end den undervisning de unge kender fra de almene fag i en folkeskole.

På VUC har man lærerkompetencerne til at undervise unge og voksne i de almene kompetencegivende fag som for eksempel dansk og matematik. Med erhvervsuddannelsesreformen fik VUC til opgave at målrette undervisningen specifikt til at kunne starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Den EUD-forberedende undervisning har VUC’erne faktisk arbejdet intenst med siden reformen trådte i kraft i 2015, og det ser ud til at virke. Der er indgået samarbejdsaftaler med erhvervsskoler over hele landet, og godt halvdelen af undervisningen foregår på en erhvervsskole.

VUC har altid været et fleksibelt uddannelsestilbud, og vi er efter erhvervsuddannelsesreformen godt i gang med at forberede de unge, som ikke har de almene kompetencer til at komme ind på en erhvervsuddannelse, så vi kan få dygtige faglærte i fremtiden.