Bragt i Altinget den 24. januar 2017.

Med erhvervsuddannelsesreformen fik VUC til opgave at opkvalificere dem, der mangler karakteren 02 i dansk og matematik. Nu viser det sig, at 4.000 flere er blevet gjort klar til erhvervsuddannelse.

4000 flere elever lykkedes det VUC at få opkvalificeret til en erhvervsuddannelse i skoleåret 2015-2016.

Det viser en ny undersøgelse, VUC har gennemført blandt landets VUC’er.

Efter reformen af erhvervsuddannelserne fik VUC til opgave at stå for opkvalificeringen af de mange unge, der mangler karakteren 02 i enten dansk eller matematik for at kunne starte på en erhvervsskole, og undersøgelsen viser ifølge formanden for lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen, at ”VUC til fulde leverer varen.”

Stigning på 52 procent
VUC har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at 4.000 flere i skoleåret 2015-16 er blevet gjort klar til en erhvervsuddannelse end umiddelbart før reformen. Det er en stigning på 52 procent i sammenligning med skoleåret 2013-14.

Undersøgelsen blandt landets VUC’er viser desuden, at antallet af årskursister på almen voksenuddannelse (AVU) generelt er steget med 30 procent. Sammenholdt med den markante stigning på 52 procent flere, der er blevet klar til en erhvervsuddannelse, konkluderer VUC, at opgaven med at stå for den EUD-forberedende indsats lykkes på landets VUC’er.

Mere målrettet mod erhvervsuddannelser
”Vi er meget glade, for at tallene understøtter den oplevelse, vi har på skolerne af, at indsatsen med at gøre kursisterne klar til en erhvervsuddannelse rent faktisk kommer i mål. Vi fik med reformen en stor og vigtig opgave, og det ansvar har vi taget på os som sektor. Og den nye undersøgelse viser med stor tydelighed, at AVU på VUC efter EUD-reformens ikrafttrædelse er blevet mere målrettet mod erhvervsuddannelserne og dermed er med til at sikre, at den politiske målsætning om, at flere skal have en erhvervsuddannelse, bliver opfyldt. Vi kan som sektor glæde os over, at vi kan dokumentere, at vi løfter opgaven,” siger Verner Rylander-Hansen.

Tidligere VUC-undersøgelser viser, at de EUD-forberedende forløb langt de fleste steder er organiseret i et godt og frugtbart samarbejde med de lokale erhvervsskoler. Og at samarbejdet er med til at øge kvaliteten af indsatsen – og dermed af antallet af unge og voksne, der kommer videre på en ønsket erhvervsuddannelse.