Pressemeddelelse udsendt den 4. juni 2016.

”Vi er glade for, at forligspartierne nåede til enighed og har landet en bred aftale for gymnasiereformen. Og vi er ikke mindst glade for, at partierne har valgt at bevare HF’s særlige rolle som mønsterbryder og med fortsat adgang til de lange videregående uddannelser,” siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen i en kommentar til gymnasieforliget.

Det netop indgåede gymnasieforlig vækker tilfredshed hos VUC, der har fulgt forhandlingerne tæt. Formand for VUC bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen og formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen roser forliget:

”Vi synes det er godt, at der lægges op til en modernisering af HF med en klar profil. Fagligheden skal styrkes for at vi kan give unge og voksne bedre studiekompetencer. Vi mener, det er vigtigt med vedtagelsen af fagpakker, der er rettet mod videre uddannelse; både de korte, mellemange og lange videregående uddannelser. Det vil styrke motivationen og kan være med til at sikre højere gennemførelse,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC er især tilfredse med, at adgangen til lange videregående uddannelser er sikret.

”Vi havde gerne set en mere konsistent og vidtrækkende løsning, men overordnet er vi glade for, at partierne har haft fokus på det vigtige i, at HF også skal give adgang til lange videregående uddannelser. VI mener nemlig, at det ellers vil skabe unødige blindgyder i uddannelsessystemet. Og vi mener, at HF ellers ville miste sin evne til at bryde den sociale arv,” siger Verner Rylander-Hansen.

Sektoren hæfter sig også med tilfredshed ved, at der lægges op til stærkere kobling til aftagere:

”Vi er glade for, at der indføres projekt- og praktikperioder undervejs i HF. Det er en god og nødvendig nyskabelse, som vi mener, kan være med til at sikre et anvendelsesorienteret fokus. Det foregår allerede på en del VUC’er, og denne kobling mellem HF og korte, mellemlange og lange videregående uddannelse har vist sig vigtig i arbejdet med at styrke kursisternes studiekompetencer,” siger Per Skovgaard Andersen.

VUC er også glade for udmeldingen om, at der afsættes en pulje på 400 mio. kr. i perioden 2017 – 2024 til efteruddannelse af underviserne.