Pressemeddelelse udsendt den 6. april 2017.

Lederforeningen for VUC har på deres generalforsamling i dag afholdt valg til bestyrelsen. Det blev ét nyvalg af Lene Yding Pedersen, der er forstander for VUC & HF Nordjylland som bestyrelsesmedlem og genvalg af bestyrelsesformand Verner Rylander-Hansen og næstformand Peter Zinckernagel.

VUC’s Lederforening har på deres generalforsamling i dag valgt et nyt medlem til bestyrelsen. Det blev Lene Yding Pedersen, der er forstander for VUC & HF Nordjylland. Formand for bestyrelsen Verner Rylander-Hansen, der er rektor Kolding HF & VUC blev genvalgt. Det samme gjorde næstformand Peter Zinckernagel, der er rektor for HF & VUC København Syd.

Bestyrelsen består nu af: formand Verner Rylander-Hansen, Kolding HF & VUC, næstformand Niels Henriksen, VUC Storstrøm, næstformand Peter Zinckernagel, HF & VUC København Syd, Vera Buus Nielsen, HF & VUC Fyn, Pernille Brøndum Rasmussen, Nordvestsjællands HF & VUC og Lene Yding Pedersen, VUC & HF Nordjylland.

”VUC-sektoren slås lige nu med en del udfordringer. De udfordringer kræver en stærk og fælles sektor. Derfor er jeg også glad for, at vi i dag har fået valgt et så godt hold, der skal stå i spidsen for den udvikling, der ligger foran os. Bestyrelsen repræsenterer landets 30 VUC’er, og det er derfor vigtigt, at der både er store og små VUC’er fra forskellige dele af landet repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen har et godt mandat med sig i arbejdet. Og vi er klar til at tage arbejdstøjet på,” siger Verner Rylander-Hansen.

Det blev på generalforsamlingen desuden besluttet, at foreningen skifter navn fra Lederforeningen for VUC til Danske HF & VUC. Verner Rylander-Hansen siger om baggrunden for at foreningen skifter navn:

”Lederforeningen for VUC har besluttet sig for at ændre foreningens navn, fordi vi gerne vil have et navn, der i højre grad spejler og signalerer, at vi er en sektor, der står for en bred palette af uddannelser. Vi er en forening, der repræsenterer 30 uddannelsesinstitutioner over hele landet med sammenlagt 90 afdelinger. VUC-sektoren løfter en væsentlig uddannelsesopgave på mange niveauer – fra almen voksenuddannelse til toårigt HF.”

Generalforsamlingen blev afholdt som led i årsmødet for de to foreninger – Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforening. Årsmødet satte lup på temaet medborgerskab. Læs mere her.