Pressemeddelelse udsendt den 2. oktober 2015.

”Hf-uddannelsen har en særlig rolle og målgruppe. Uddannelsen er social og faglig løftestang for især studerende fra ikke-boglige hjem. En opgave, uddannelsen løfter væsentligt bedre end de andre ungdomsuddannelser, viser ny analyse fra DEA. ”Vi skal sikre, at uddannelsen også fremadrettet har en profil og en faglighed, der giver de studerende et godt kort på hånden i forhold til videre uddannelse. Vi er derfor på vej med en række helt konkrete bud på, hvordan vi skærper uddannelsen og dermed de studerendes muligheder og faglighed. Derfor har vi også med stor interesse læst DEA’s undersøgelse af effekten af hf.” Sådan siger Peter Zinckernagel, næstformand for VUC Lederforening, i en kommentar til DEA’s Ungdomsuddannelsernes Topmøde i Odense i dag, der blandt andet handlede om udfordringer og løsninger for en fremtidssikring af de danske ungdomsuddannelser.

DEA har i anledning af deres ’Ungdomsuddannelses-topmøde’ offentliggjort en undersøgelse, der blandt andet viser, at hf-uddannelsen er bedre til at løfte unge fra uddannelsesfremmede hjem end de øvrige ungdomsuddannelser. Analysen peger på, at hf netop har en særlig rolle i forhold til at løfte elevgrupper med svage forudsætninger. Uddannelsen tilbyder et anderledes studiemiljø og er skruet sammen af undervisningsformer, der tiltrækker og motiverer elever, der med nogen sandsynlighed ellers ikke ville have gennemført en gymnasial uddannelse. Den rolle er derfor væsentlig, og uddannelsen spiller en stor rolle.

VUC-sektoren, der er en af de store udbydere af hf, har systematisk set på uddannelsens indhold, form og organisering og har konkrete bud på vejen frem for uddannelsen. Lederforeningen for VUC’s næstformand Peter Zinckernagel er glad for, at DEA med deres topmøde og undersøgelse sætter fokus på en væsentlig del af uddannelseskæden:

”Hf har en væsentlig profil og særlig rolle på uddannelsesområdet. Uddannelsen henvender sig primært til unge og voksne, som ikke følger den direkte vej gennem uddannelsessystemet, men måske har andre erfaringer med sig i baggagen. Det er en betydeligt mere sammensat gruppe, end fx på det almene gymnasium, og uddannelsen skal blive bedre til at rumme kursisternes forskellighed, når de begynder,” siger Peter Zinckernagel.

DEA’s undersøgelse af effekten af hf, som de offentliggjorde i dag i forbindelse med deres ungdomsuddannelses-topmøde viser blandt andet, at der dog er en del udfordringer for hf-uddannelsen. Fx er der noget der tyder på, at de studerene oftere falder fra, har sværere ved at gå i gang med en videregående uddannelse og at de sjældnere gennemfører en videregående uddannelse. Til det siger Peter Zinckernagel:

”Vi skal give kursisterne muligheder for at blive stærkere fagligt. Vi er optaget at se på balancen mellem faglig dybde og bredde i uddannelsen.”

”VUC har arbejdet systematisk på et konkret udspil til fornyelse af hf. Et udspil, vi snart har klar og som vi glæder os til at drøfte med ministeriet og andre samarbejdspartnere. Vores udspil rummer helt konkrete bud på, hvordan vi med en nytænkning af uddannelsen vil sætte ind over for en hel del af de udfordringer, DEA peger på i deres analyse. Vi lægger med vores udspil op til, at hf i højere grad styrker de studerende fagligt. Vi er meget optagede af at se på dybden i uddannelsen – frem for bredden, og måske målrette hf til konkrete videregående uddannelser via mere fokuserede forløb. Vi vil med vores udspil sikre, at hf også fremover kan ruste unge og voksne til videre uddannelse. Vi er også vældigt optagede af at se på, hvordan vi får flere af dem til at gennemføre uddannelsen. Det er vi overbevist om, vores udspil til nytænkning af hf også vil gavne gennemførelsen.”

”Hf spiller en helt særlig rolle som den eneste vej videre, for mange mennesker, der ikke er gået den lige vej i uddannelsessystemet. hf er på den måde en ’ny mulighed’ for mange og af stor betydning for samfundsøkonomien. Den rolle er vigtig, og vi håber derfor, at VUC’s udspil nytænkning af hf vil blive sat i spil,” siger Peter Zinckernagel.

 

Læs mere: