Af Verner Rylander-Hansen, formand for lederforeningen for VUC og Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF & VUC.
Bragt i Politiken den 12. december 2015.

60 pct af unge, der afsoner deres straf med fodlænke har gennemført deres ungdomsuddannelse tre år efter deres afsoning. For unge, der afsoner bag tremmer er det tal kun 42 pct.

Det viser en ny undersøgelse udført af Rockwool Fonden og Ålborg Universitet. Det gode resultat kommer ikke bag på os i VUC-sektoren. Det er nemlig her, de unge med fodlænker kommer og får gjort deres ungdomsuddannelse færdig.

VUC har gode erfaringer med at indgå forpligtende og fremadrettede aftaler med de unge med fodlænke og med de fængsler, hvor de er tilknyttet. Vi lægger en individuel og helt håndholdt uddannelsesplan for den enkelte, sådan at vi sikrer, at der er retning på deres vej igennem uddannelsen.

Det handler jo om at give den enkelte unge en oplevelse af at høre til og være en del af et forpligtende og fagligt fællesskab. I klassen bliver de en af de andre; de får en identitet som samfundsborger – på linje med deres kammarater i klassen. Og vi oplever, at det giver den enkelte stolthed og et stærkt tilhørsforhold.

Og det er ét af mange eksempler på, at VUC på flere niveauer er med til at løfte svage grupper tilbage i samfundet. På VUC kan de få en chance mere; en chance for at få en ungdomsuddannelse, der giver dem mulighed for at komme videre i livet. På den måde er VUC med til at resocialisere en gruppe, der i høj grad har brug for at være en del af fællesskabet – frem for at blive udstødt.

Vi oplever rigtig ofte, at den enkelte aktivt vælger uddannelse til og drevet af et stort engegement – netop for at bryde den skæve cirkel og ruste sig selv til et alternativt og bedre liv.

Det giver derfor i min optik god mening at se på, om ikke flere kan afsone med fodlænke fremfor at afsone bag tremmer. Vi får stærkere mulighed for at give dem en uddannelse og få dem løftet til et nyt og bedre liv. Vi giver dem mulighed for at skabe nye alternative netværk. Og vi giver dem en ny chance i livet.