DEBAT: Der er ingen garanti for at samling af kursister over 25 år på erhvervsskoler giver flere elever på de trængte uddannelser. Til gengæld vil forslaget forringe samfundsvigtige tilbud om voksenuddannelse i de små byer og tyndt befolkede områder.

Af Ulla Winther Koch, formand Danske HF & VUC – bestyrelserne

Hos Danske HF & VUC er vi enige med regeringen i, at den væsentligste indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse skal placeres i folkeskolen, som det beskrives i udspillet ’Fra folkeskole til faglært’. Det er nødvendigt med politisk fokus på, hvordan man får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men prisen må ikke være et nyt og større problem for samfundet.

Et forsøg på en hurtig løsning, som blot vil medføre andre problemer, er regeringens forslag om at give erhvervsskolerne mulighed for også at udbyde undervisning til de +25-årige i dansk og matematik i håbet om, at denne gruppe efterfølgende vil vælge en erhvervsuddannelse, nu de allerede er på skolen.

Rationalet bag forslaget er, at man ved at flytte aktiviteten fra landets voksenuddannelsescentre, VUC, og samle det på erhvervsskolerne, vil eksponere målgruppen for erhvervsuddannelserne. Det man blot glemmer, er den store forskel på de to målgrupper både aldersmæssigt, livserfaringsmæssigt og pædagogisk og at der vil blive en del længere til uddannelsesstedet for kursisterne.

I dag tilbyder VUC allerede forløb til de +25-årige der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og vi er gode til det, da en af de ting, vores sektor har mange års erfaring med, netop er at møde voksne mennesker i et ligeværdigt, voksenpædagogisk læringsmiljø. Dertil kommer, at VUC har mange mindre uddannelsessteder fordelt i hele landet, og ofte er den eneste uddannelsesinstitution i lokalområdet.

VUC – som vi kender det i dag – udfylder rigtig mange steder i landet en væsentlig samfundsopgave med at løfte alle slags borgere uddannelsesmæssigt med det de nu lige mangler for at kunne komme i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Uanset om man er ordblind, har sprogproblemer, dyrker en krævende elitesport, eller er enlig forsørger, så har VUC mulighed for at tilrettelægge forløb der fleksibelt tager udgangspunkt i, hvor den enkelte er og har brug for at blive løftet til. Og det kan være alt fra en universitetsuddannelse til en uddannelse som tømrer eller elektriker.

At samle undervisning i dansk og matematik for de +25-årige på erhvervsskolerne vil betyde, at man risikerer at presse en række VUC’er til lukning af de mindre udbudssteder, og de små VUC’er til helt at lukke, da VUC ganske simpelt ikke kan holde til aktivitetsnedgangen.

Lukninger der vil trække modsat en mangeårig og mindst lige så vigtig politisk dagsorden med at opretholde liv i lokalsamfundene og et sammenhængende og helt Danmark – blandt andet med uddannelse som er tilgængelig også i små byer. Samfundsmæssigt er det derfor en høj pris at betale at samle lokale og velfungerende tilbud færre steder i landet for at løse en opgave, VUC allerede løser godt i dag.

 

Bragt i Altinget den 26. oktober 2018.