Pressemeddelelse udsendt den 6. april 2016.

VUC er positive over for regeringens udspil til en reform af ungdomsuddannelserne, som blev præsenteret i dag. ”Det er godt, at regeringen lægger op til en bred aftale på tværs af Folketinget. Det håber vi vil sikre, at aftalen bliver gennemarbejdet og varig. Men vi finder det stærkt bekymrende over, at regeringen lægger op til, at HF ikke skal give adgang til lange videregående uddannelser. Det vil skabe en ærgerlig og bekostelig blindgyde for mange,” siger formand for lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen.

Ellen Trane Nørby og Lars Løkke har i dag præsenteret deres udspil til en reform af ungdomsuddannelserne. Reformudspillet skal i de kommende uger til forhandling, og Ellen Trane inviterer hele Folketinget til at deltage i forhandlingerne, også de partier, der nu står uden for ungdomsuddannelses-forliget. Det glæder VUC, der gerne ser en bredt indgået aftale:
”VUC er glade for, at ministeren lægger op til en aftale på tværs af partierne. Det håber vi vil medføre styrke og varighed i aftalen,” siger Verner Rylander-Hansen.

”Der er meget at være tilfredse med i det fremlagte udspil. Vi hæfter os blandt andet ved, at regeringen har lyttet til input og vil skrue op for fagligheden og sikre dybden af HF-uddannelsen. Vi har med vores udspil til nytænkning af uddannelsen understreget, at HF har brug for en stærk faglig identitet med øget fokus på fag som dansk og matematik via færre fag men med større dybde. Og at fagene gøres mere praksisorienterede. De takter rimer fint med regeringens udspil. Vi er også glade for udmeldingerne om, at ministeren vil styrke sammenhængen med videre studier og jobs via praktikforløb undervejs i uddannelsen.”

”Men vi er stærkt bekymrede over, at der i reformudspillet bliver lagt op til, at HF ikke skal være adgangsgivende til de lange videregående uddannelser. Det vil give en ærgerlig restgruppe af de mange kursister, som bruger deres blå studenterhue til at læse en lang videregående uddannelse. Det vil give en unødvendig og fordyrende blindgyde. Ligesom vi mener, det vil devaluere HF unødigt i forhold til øvrige gymnasiale uddannelser,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC håber reformudspillet via de kommende forhandlinger vil lande på et styrket HF, der også fremover kan spille en væsentlig rolle til at bryde den sociale arv.

”HF spiller en helt særlig rolle – også i forhold til voksne og unge voksne – der vælger at vende tilbage og tage en uddannelse. Vi finder er derfor også meget tilfredse med, at regeringen fastholder princippet om, at man skal kunne blive optaget på HF selvom man ikke opfylder adgangskravet men via en vurdering af personlige og faglige forudsætninger. Det er et bærende princip for HF og giver mange en væsentlig mulighed for at vende tilbage til uddannelse. Og derfor er det også utrolig væsentligt, at netop denne målgruppe sikres mulighed for at kunne gå videre i uddannelsessystemet – og med en HF blive både lærer og læge,” siger Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforeningen.