Af Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Altinget den 18. december 2015.

AE Rådet offentliggjorde for et par siden en analyse der viser, at mere end 170.000 unge under 30 hverken var i arbejde eller under uddannelse i 2014. Det svarer til hver tiende ung. Og to ud af tre af dem har ikke anden uddannelse end folkeskolen og tre ud af fire har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er dybt bekymrende tal. Både for den enkelte unge, og for samfundet som helhed.

Vi skal sørge for, at alle unge – uanset udgangspunkt, baggrund og forudsætninger – tilbydes en løsning der passer til dem. En løsning, der fx kan handle om at få rustet deres faglige kundskaber, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Og her spiller landets VUC’er en helt central rolle. Her kan unge og voksne nemlig få en ny chance og få forbedret deres faglige niveau. Her kan man pudse folkeskolefag af og vi har særlige forløb for ordblinde, hf enkeltfag kan ruste til videre uddannelse. Og her er særligt tilrettelagte forløb, der leder videre.

VUC har en særlig rolle som den uddannelsesinstitution, der kan opfange og løfte unge, der har dårlige uddannelses-oplevelser med i baggagen. Det kræver en særlig pædagogik og en særlig tilgang til den enkelte unge. Og AE Rådets analyse viser, at der er god brug for den indsats.

VUC spiller blandt andet også en rolle i den vedtagne – og fornuftige – strategi om, at flere skal have en erhvervsuddannelse. Vi er et væsentligt led i kæden ift de EUD-forberedende forløb. Og her tror jeg, vi skal tænke flere af de 170.00 unge ind. Vi skal sikre, at de får en mulighed for at få en erhvervsuddannelse. Vi skal sørge for, at de forberedende forløb giver flere unge en mulighed for at komme videre. Det er godt for den enkelte ung – og det er godt for samfundet som helhed.