Af Verner Rylander, formand for VUC Lederforening.
Bragt i Jydske Vestkysten den 30. oktober 2015.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby fortæller i Jyske Vestkysten den 28. oktober, at de besparelser, der rammer landets 30 VUC’er er en del af kendte spilleregler, nemlig Finansloven, og at det derfor ikke kan komme bag på VUC’erne. Det er en anelse arrogant at ministeren på den måde minimere de enorme besparelser og den urealistisk korte frist til at implementere dem som almindelige ’spilleregler’.

Der skal ikke være nogen som helst tvivl hos ministeren eller andre: VUC kender udmærket spillereglerne, og vi har som sektor været vant til at skulle spare hvert år de seneste mange år. Siden 2007 har VUC-sektoren gennemført generelle besparelser på over 10 procent.

Men sagen er jo ikke, at VUC vånder sig over Finansloven – sektoren har været vant til at spare. Men vi er nødt til at protestere over den hast, regeringen lægger op til, når de vil ændre på taxameterudregninger for VUC’ernes fjernundervisning. Det er ganske enkelt ikke realistisk, at besparelser af den størrelse skal indfris allerede fra 1. januar 2016.

Som det ligger nu skal samtlige VUC’er afskedige personale og skrue ned for bredden af udbuddet af uddannelser. De varslede besparelsen svarer til mere end 250 fuldtidsstillinger. Det vil ikke bare få betydning for de mange lærere, der bliver fyret. Det vil også betyde, at dele af landet i fremtiden ikke har det uddannelses-tilbud, VUC er. Det rimer skidt med intentionen om, at vi skal sikre flest muligt en mulighed for at få en uddannelse.

Så kære Ellen Trane Nørby: Vi kender spillereglerne og løfter som sektor også gerne vores del af en samlet besparelse. Men når man tildeler den mindste sektor de største besparelser – og så med sådan en implementerings-hast – så mener vi, I har ændret på almindelige anerkendte spilleregler!