Pressemeddelelse udsendt den 20. januar 2017.

4000. Så mange flere lykkedes det VUC i skoleåret 2015-16 at få opkvalificeret til en erhvervsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse, VUC har gennemført blandt landets VUC’er. ”Vi fik med EUD-reformen en vigtig og stor opgave, og den nye undersøgelse viser, at VUC til fulde leverer varen,” siger Verner Rylander-Hansen, der er formand for lederforeningen for VUC.

Flere unge og voksne skal have en erhvervsuddannelse. Det er det centrale budskab i den erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft 2015. VUC fik med reformen opgaven med at opkvalificere de mange, der mangler et 2-tal i dansk og matematik.

VUC har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at 4.000 flere i skoleåret 2015-16 er blevet gjort klar til en erhvervsuddannelse end umiddelbart før reformen. Det er en stigning på 52 procent i sammenligning med skoleåret 2013-14.

Undersøgelsen blandt landets VUC’er viser desuden, at antallet af årskursister på almen voksenuddannelse (AVU) generelt er steget med 30 procent. Sammenholdt med den markante stigning på 52 procent flere, der er blevet EUD-klar, konkluderer VUC, at opgaven med at stå for den EUD-forberedende indsats lykkes på landets VUC’er.

”Vi er meget glade for at tallene understøtter den oplevelse, vi har på skolerne af, at indsatsen med at gøre kursisterne klar til en erhvervsuddannelse, rent faktisk kommer i mål. Vi fik med reformen en stor og vigtig opgave, og det ansvar har vi taget på os som sektor. Og den nye undersøgelse viser med stor tydelighed, at AVU på VUC efter EUD-reformens ikrafttrædelse er blevet mere målrettet mod erhvervsuddannelserne, og dermed er med til at sikre, at den politiske målsætning om at flere skal have en erhvervsuddannelse bliver opfyldt. Vi kan som sektor glæde os over, at vi kan dokumentere, at vi løfter opgaven,” siger Verner Rylander-Hansen.

Tidligere VUC-undersøgelser viser, at de EUD-forberedende forløb langt de fleste steder er organiseret i et godt og frugtbart samarbejde med de lokale erhvervsskoler. Og at samarbejdet er med til at øge kvaliteten af indsatsen – og dermed af antallet af unge og voksne, der kommer videre på en ønsket erhvervsuddannelse.

Undersøgelsens resultater

Årstal 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Antal personer, der har bestået et EUD-forberedende fag på VUC 7661 7773 11620
Index. Opkvalificering til EUD på VUC 100% 101% 152%
Antal årskursister på AVU på VUC 7595 8861 9878
Index. Antal årskursister på AVU på VUC 100% 117% 130%

En årskursist svarer til en person, der er blevet tilbudt undervisning i 812,5 klokketimer.

Læs mere om undersøgelsen her.