Pressemeddelelse udsendt den 7. april 2016.

VUC’s uddannelsespris 2016 er i dag blevet tildelt et EUD-forberedende forløb på VUC Vestsjælland Syd. ”Der er tale om et forløb baseret på et stærkt og frugtbart samarbejde mellem VUC Vestsjælland Syd, SOSU Sjælland og Erhvervsskolen Selandia. Forløbet viser, at vi i fællesskab kan løfte kursister videre til at mestre en erhvervsuddannelse via en helstøbt indsats. De kan fremvise imponerende resultater. Og det har vi kvitteret for ved at tildele dem årets uddannelsespris” siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen.

Lederforeningen for VUC og Bestyrelsesforeningen for VUC har på deres årsmøde i dag uddelt Uddannelsespris 2016 til medarbejdere fra VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia, der i et tæt teamsamarbejde har gennemført et succesfuldt EUD-forberedende forløb i efterårssemesteret 2015.

Om motivationen for VUC’s Uddannelsespris på 25.000 kr. siger formand for lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen:

”Vi er i VUC-sektoren vældigt optagede af, at den vedtagne Erhvervsuddannelsesreform løfter sig fra gulvet og bliver en succes. Og vi er blevet tildelt en væsentlig rolle i forhold til at tilrettelægge og udbyde særligt tilrettelagte forberedende forløb til de kursister, der mangler forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi har blikket stift rettet mod, hvordan vi som sektor bedst muligt løser den opgave. Vores egne undersøgelser og erfaringer peger entydigt på, at indsatsen løfter sig bedst i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Derfor er jeg også glad for, at vinderne af VUC Uddannelsespris 2016 netop handler om et samarbejdsprojekt mellem VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia. Tolv undervisere har i et tæt samarbejde skabt og drevet et forløb, der har rustet en gruppe krusister til at komme videre. De tolv har sammen bevist, at samarbejde er løsningen – både strategisk og rent praktisk,” siger Verner Rylander-Hansen.

I motivationen for vinderprojektet nævnes blandt andet det positive ved, at indsatsen er bredt organiseret, så kursisterne får indblik i fire forskellige uddannelser på EUD, at der er målbare gode resultater, at forløbet er meget anvendelsesorienteret for deltagerne og at projektet er drevet af undervisere på tværs af de to uddannelsesinstitutioner.

Årets modtager af VUC Uddannelsespris er:

  • Anne Kruse, VUC Vestsjælland Syd, underviser i matematik
  • Eva Larsen, VUC Vestsjælland Syd, underviser i dansk
  • Inger Rønne, Erhvervsskolen Selandia, underviser i engelsk på Selandia og ligeledes på VUCs EUD-hold
  • Erling Bugge, Trine Mogensen, Kirsten Meijer, Rita Christensen, Jannie Sørensen, VUC Vestsjælland Syd OBU og FVU undervisere
  • René Leppänen, fastholdelsescoach ansat 50/50 af VUC og Erhvervsskolen Selandia
  • Gitte Langkjær Jakobsen, VUC Vestsjælland Syd, koordinator
  • Michael Bang Dyrhave, uddannelsesleder, Erhvervsskolen Selandia
  • Dorte Hovmand, pædagogisk leder, (udvikler af projektet) VUC Vestsjælland Syd

For yderligere oplysninger kontakt formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen på 6040 3500.