Undervisningsminister Ellen Trane Nørby deltog den 7. april i VUC’s årsmøde, hvor hun fortalte de 300 deltagere om regeringens udspil til en gymnasiereform. Foto: Nils Lund

I begyndelsen af april offentliggjorde Ellen Trane Nørby sammen med statsministeren et udspil til en større reform af de gymnasiale uddannelser. VUC hæfter sig ved, at udspillet rummer mange gode takter for HF. Men er ærgerlige over, at der bliver lagt op til, at to-årigt HF skal målrettes de mellemlange videregående uddannelser og ikke give direkte adgang til de lange videregående.

VUC Bestyrelsesforening og Lederforeningen for VUC har givet en fælles reaktion på regeringens udspil. Formand for lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen siger om udspillet:

”Vi er især glade for, at udspillet vil styrke fagligheden i HF-uddannelsen, det rimer fint med indholdet af vores udspil til nytænkning af uddannelsen. Vi mener, faglig dybde ruster kursisterne bedst muligt til videre uddannelse. Vi er også glade for elementerne om at knytte tættere kontakter til andre uddannelser og til arbejdsmarkedet via praktikforløb undervejs i uddannelsen. Vi har på flere af vores VUC’er med succes indført tætte samarbejder og målrettede forløb med både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det kunne med fordel sættes i system og gøres til en fast del af uddannelsen.”

Fortsat være løftestang

”Vi er naturligvis også meget tilfredse med, at udspillet fastholder, at man kan blive optaget på HF via en individuel vurdering af personlige og faglige kompetencer. Det er vigtigt for den store målgruppe, der ikke kommer direkte fra folkeskolen. Og vi mener det er vigtigt, at HF fortsat skal kunne være løftestang, når det handler om social mobilitet og tilbagevenden til uddannelse,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC-sektoren er til gengæld bekymret over, at udspillet lægger op til, at HF ikke skal give adgang til de lange videregående uddannelser.  Formand for VUC Bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen siger:

”I vores udspil til nytænkning af HF har vi netop lagt stor vægt på, at HF fortsat skal indeholde den generelle studiekompetence til alle videregående niveauer. Som det er nu fortsætter ca. 18 procent af HF-studenterne i dag på lange videregående uddannelser. På en del VUC’er er tallet helt op imod halvdelen af studenterne, der går denne vej. Og det er da værd at bemærke, at tal viser, at pigerne fra HF klarer sig bedre på de lange videregående uddannelser end drengene fra STX. Så vi har peget på, at større faglig dybde skal sikre, at HF-studenterne også fremadrettet klarer sig lige så godt på de lange videregående uddannelser som fx STX-studenter,” siger Per Skovgaard Andersen.

Læs det samlede udspil her.

Og se VUC’s forslag til nytænkning af HF her.