Af Verner Rylander, formand for Lederforeningen for VUC.
Bragt i Altinget den 3. november 2015.

Med EUD-reformen har VUC fået en tydelig og klart defineret opgave med at forberede til erhvervsuddannelserne. Det er en opgave, sektoren tager meget alvorligt, og som vi er naturligt gearet til at løse og løser kompetente – selv nu i en svær tid. VUC udbyder i mange sammenhænge fagligt specialiserede og målrettede forløb til særlige målgrupper. Forløb af korte eller længere varighed, der ruster deltagerne til videre uddannelse. Vores dygtige lærere har både de pædagogiske og faglige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne løse netop denne opgave. Derfor har ministeriet også vurderet, at opgaven ligger bedst hos VUC. Og derfor løser vi den med dygtighed.

Vi har for nyligt spurgt alle lederne på landets 30 VUC’er med 90 afdelinger om netop hvordan de oplever den nye opgave med at løfte kursister, så de bliver klar til erhvervsuddannelserne. Og undersøgelsen viste, at et stort flertal oplever, at opgaven flugter godt med hvad VUC ellers udbyder, og at opgaven løses i et frugtbart samarbejde med erhvervsuddannelserne. Tilbuddene bliver tilpasset lokale forhold sådan at de naturligvis får den nødvendige anvendelsesorienterede dimension. Og det arbejde forgår naturligvis bedst i et godt samarbejde.

Det er klart at der med alle nye opgaver følger nye udfordringer. Og en af de udfordringer, der tegner sig er, at vi skal være sikre på, at alle de, der bliver sendt i et EUD-forberedende forløb nu også er uddannelsesparat og klar. Vi skal ikke tro, at et forberedende forløb kan gøre alle klar til en erhvervsuddannelse.

Men for den gruppe, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse, er et EUD-forberedende forløb en god og væsentlig løftestang. Opgaven med at ruste kursister til at komme videre er en oplagt VUC-opgave. Vi har i adskillige år sendt mange unge og voksne videre til erhvervsskolerne, ligesom vi også har haft mange kursister på vores skoler, som ikke kunne klare de almene krav på erhvervsuddannelserne, og som derfor var forbi et VUC. Hertil kommer de mange unge og voksne, som erhvervsskolerne ikke har blik for, idet de ikke umiddelbart er drevet af et ønske om at tage en erhvervsuddannelse.

Den politiske ambition om at flere skal vælge en erhvervsuddannelse er god og rigtigt set. Og VUC er klar til at løfte sin del af den opgave.