Pressemeddelelse udsendt den 9. maj 2018.

Undervisningsministeren planlægger en ”fraværspakke” for de gymnasiale uddannelser for at sikre, at fagligheden får bedre vilkår. VUC hilser et fokus på fravær velkomment og ser frem til drøftelser af initiativer, der kan medvirke til at modvirke og nedbringe fravær på de gymnasiale uddannelser. For naturligvis hænger elevernes og kursisternes læring sammen med deres fremmøde.

I sin annoncering på undervisningsministeriets hjemmeside den 7. maj langer ministeren ud efter de elever med meget fravær, som ifølge ministeren anser gymnasiet som en ”skattefinansieret og SU-berettiget fidus til at kunne sove længe i hverdagene”. Herudover siger ministeren, at ledelserne på landets gymnasier og VUC’er i højere grad må tage ansvar for høje fraværstal.

Overdrivelse fremmer forståelsen kunne være den umiddelbare kommentar. For naturligvis skyldes elevers og kursisters fravær også andet end pjækkeri og dovenskab. På VUC er der kursister, som har højt fravær. Heriblandt er der kursister, som har helbredsproblemer. De er ikke i gang med en ”skattefinansieret og SU-berettiget fidus til at sove længe i hverdagen” men med en uddannelse, som kan bringe dem videre i deres liv. Det er vigtigt for en kursist med fx en depression, at vedkommende ikke mødes med sanktioner uden for kontekst og med trussel om udmeldelse. Vi skal i stedet støtte op om unge og voksne med problemer – for kursistens og samfundets skyld.

På landets VUC’er er der fokus på, at kursisterne og eleverne gennemfører deres uddannelse. Derfor har vi fokus på at skabe en god uddannelseskultur og på at understøtte kursisternes mål og motivation. Og derfor har vi også fokus på fravær. Vi vil gerne blive endnu klogere på årsager til fravær, og hvordan vi som uddannelsesinstitution kan medvirke til at forebygge det. Danske HF & VUC tager derfor gerne ministerens udfordring op og går gerne i dialog om håndteringen af fravær med det fælles mål, at kursister og elever får det bedst mulige udbytte af deres uddannelse.

Fravær er et vigtigt fokusområde. Det er også et komplekst område, som det er nødvendigt at anskue fra flere vinkler. Fravær handler om meget andet end pjæk og skolekultur. Man skal derfor igangsætte de rigtige initiativer og på det rigtige grundlag, hvis indsatserne skal have effekt i forhold til målet om at hæve det faglige niveau. Vi vil derfor opfordre ministeren til at inddrage såvel den forskningsmæssige viden, der findes (fx hos CeFU), som den erfaring, der findes ude på de selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner.

 

For uddybning og yderligere kommentarer:
Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC, 60 40 35 00, vr@koldinghfogvuc.dk

For andre henvendelser:
Kirsten Preisler, Sekretariatschef Danske HF & VUC, 53 54 07 79, kpr@vuc.dk