Pressemeddelelse udsendt den 16. september 2015.

VUC-sektoren deler danske Erhvervsskoler syn på, at der ligger en væsentlige opgave i at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. ”Vi er helt enige i, at vi skal arbejde for, at flere – unge som voksne – bliver gjort i stand til at tage en erhvervsuddannelse. Og det er netop den indsats, landets VUC’er lige nu yder i et godt samarbejde med erhvervsskolerne via de særligt tilrettelagte EUD-forberedende forløb,” siger Verner Rylander i en kommentar til danske Erhvervsskolers debat om de særlige forberedelsesforløb.

Flere unge skal vælge at tage en erhvervsuddannelse. Det er centralt i den erhvervsuddannelsesreform, et bredt flertal af Folketinget har vedtaget. Og landets VUC’er spiller en væsentlig rolle i realiseringen af den målsætning. VUC’erne udbyder og gennemfører særligt tilrettelagte forberedende forløb for den særlige målgruppe, der på grund af karakterkravene har vanskeligt ved at komme ind på en erhvervsuddannelse.

”Deltagerne får på vores særligt tilrettelagte forløb det helt nødvendige faglige løft og bliver tilført de nødvendige kompetencer, de skal have, for at kunne klare en efterfølgende erhvervsuddannelse. VUC’erne tester forud for forløbet deltagernes kompetenceniveau på matematik og dansk, og kan på den måde ruste deltagerne fagligt stærkest. Vores sektor er gearet til at indstille sig specifikt til målgruppen og til at skrue fleksible forløb sammen, der fagligt ruster særlige målgrupper,” siger formanden for VUC bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen.

VUC har netop gennemført en rundspørge blandt landets VUC’er om deres arbejde med de EUD-forberedende forløb. Og formanden for Lederforeningen for VUC Verner Rylander er glad for at registrere, at rundspørgen tydeligt viser, at indsatsen er baseret på et stærkt samarbejde med landets erhvervsskoler:

”96 pct af de adspurgte VUC’er svarer, at de samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner om de EUD-forberedende forløb. Og næsten 70 pct fortæller, at det samarbejde er formaliseret via skriftlige samarbejdsaftaler. Det viser, at VUC’erne sammen med erhvervsskolerne tager sin opgaven meget alvorligt. De EUD-forberedende kurser er en unik mulighed for et frugtbart samarbejde imellem sektorerne på den fælles opgave der ligger i at løfte så mange som muligt ind på erhvervsuddannelserne. Jeg vil derfor gerne invitere danske Erhvervsskoler og danske SOSU-skoler til et fælles møde, hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi sammen ser på det her område. For der er ingen tvivl om, at hvis vi skal løfte opgaven, så vi styrker den enkelte deltager bedst muligt, så kræver det et samarbejde, ” siger Verner Rylander.

VUC’s undersøgelse viser, at over 60 procent af VUC’erne systematisk tester deltagernes dansk- og matematik-evner forud for forløbet, og løbende screener deres kompetencer. De 30 VUC’er oplyser, at de på nuværende tidspunkt har næsten 1200 kursister på de særlige EUD-forberedende forløb, og at de har en forventning om, at yderligere 1400 vil blive igangsat i løbet af efteråret 2015.

Kontaktpersoner:
Verner Rylander, formand for Lederforeningen for VUC, 6040 3500
Per Skovgaard Andersen, Formand for VUC Bestyrelsesforeningen, 4025 0218