Pressemeddelelse udsendt den 6. april 2017.

Seks medarbejdere på VUC Storstrøm har vundet årets Uddannelsespris for et projekt, der gennem lærernes styrkede læringsfællesskab, har vist flotte resultater for kursisters overgang til anden uddannelse. Prisen på 25.000 kr. blev overrakt på VUC’s årsmøde i dag. ”Projektet vinder blandt andet fordi de modigt og dygtigt har evnet at åbne klasseværelset og gjort undervisning til et fælles anliggende,” siger formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen.

Projektet ”Liv og Læring” på VUC Storstrøm er blevet valgt som dette års vinder af VUC Uddannelsespris. De seks medarbejdere modtog på VUC’s årsmøde i dag prisen, som består af 25.000 kr. Projektet er særligt målrettet unge under 30, der hverken er i job eller uddannelse, og som har brug for lidt ekstra støtte for at gennemføre et uddannelsesforløb.

Formand for Lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen siger om prisen til ”Liv og Læring”:

”Det er et projekt, som på rigtig mange centrale områder rimer med VUC-sektorens helt grundæggende DNA – nemlig, at vi har fokus på at tilrettelægge særlige målrettede forløb, så de møder og løfter den enkelte.”

”Liv og Læring” er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem VUC Storstrøm i Nykøbing og Guldborgsund Kommune. Og konceptet har haft så gode resultater, at det nu kopieres i flere af de omkringliggende kommuner i området.

”Vi har valgt netop dette uddannelsesprojekt, fordi de på fineste vis har formået at sætte fokus på det brede udadvendte samarbejde mellem underviserne, mentorer fra kommunen, UU-vejledere, eksterne undervisere og andre aktører. Og samtidig tager udgangspunkt i den enkelte unge, via arbejde med konkrete uddannelses- og jobmål. Og dén indsats virker. De studerende har en høj gennemførsel og succes med videre uddannelse. Ud af de 100 studerende, der indtil nu har gennemført uddannelsen har 80 pct. gennemført forløbet, og 93 pct. af dem er efterfølgende videre i anden uddannelse. Det taler jo sit tydelige sprog,” siger Verner Rylander-Hansen.

”Liv og Læring” har særligt fokus på teamsamarbejdet mellem underviserne. Både undervisere og studerende er vant til besøg af mentorer, andre undervisere og gæster. Dørene står altid åbne og den pædagogiske opgave løses i fællesskab.

De seks medarbejdere fra ”Liv og Læring” på VUC Storstrøm er underviserne Susan Bagger, Betina Olander, Beth Schandorph og Charlotte Borlund, vejleder Thor Keitum og Uddannelseschef Sara Langerup.

Læs mere om projektet her.