Pressemeddelelse udsendt den 18. november 2015.

Et flertal på tværs af Folketinget vedtog i går det såkaldte politi-forlig, der blandt andet betyder flere penge til politiet. Men pengene hentes på uddannelsesområdet, og det bekymrer VUC-sektoren. Formanden for Lederforeningen for VUC Verner Rylander siger om aftalen:

”Med politi-forliget friholdes erhvervsskolerne for at skulle spare de 2 pct næste år, som alle vi andre skal. Erhvervsskolerne får 150 mio kr, som vi så skal ud og finde. På den måde bliver det VUC og det almene gymnasium, der skal løfte byrden med at finde pengene til den underfinansierede erhvervsuddannelsesreform. Det virker som en lidt enøjet strategi at friholde en del af kæden, mens vi andre skal holde for.”

”Vi har flere gange peget på, at vi ikke med nogen ret kan gennemføre så massive besparelser med en sådan hast. Og med politi-forliget er tommelskruen strammet yderligere. Vi har bedt forligspartierne om, at vi udskyder implementeringen af ændringer af bygningstaxameteret på fjernundervisning så vi får mulighed for at indføre det på ansvarlig vis. Det er alt for tidligt og alt for meget. Vi kan bære, at der justeres på bygningstaxameteret, men når de vælger at skære 20 pct i undervisningstaxameteret er det for meget,” siger Verner Rylander.

VUC står for de forløb, der skal gøre elever klar til at kunne tage en erhvervsuddannelse og spiller på den måde en væsentlig rolle i erhvervsuddannelsesreformen. Verner Rylander undrer sig derfor over, at partierne så ensidigt har pålagt sektoren at løfte regningen:

”Det bliver de almene gymnasier og VUC, der skal betale for, at man vælger at friholde erhvervsskolerne. Det er en skæv prioritering og en sær måde at dobbelt-straffe en del af kæden i det vigtige reformarbejde.”