Pressemeddelelse udsendt den 17. februar 2016.

Rigsrevisionen har gennemført revision af landets VUC’er og giver i en endnu ikke offentliggjort rapport en række generelle anbefalinger til sektoren. ”Vi tager naturligvis Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Som sektor og selvejende institutioner er vi meget optagede af, at der er ordentlighed og gennemsigtighed i vores regnskabspraksis” siger Verner Rylander-Hansen.

Landets VUC’er har haft besøg af Rigsrevisionen, der har samlet deres generelle anbefalinger og anmærkninger i en samlet rapport til sektoren. Verner Rylander-Hansen, formand for lederforeningen for VUC siger i en kommentar til rapportens konklusioner: ”Rigsrevisionen har gennemgået økonomien på 16 af landets 29 VUC’er og har overordnet konkluderet, at vi som sektor bør skærpe vores tekniske regnskabspraksis når det handler om fx kørselsafregning og repræsentation. Rigsrevisionen beder os om at justere vores regnskabstekniske praksis og de konkrete procedurer.

Det tager vi naturligvis til efterretning og vil straks sætte gang i en dialog i sektoren om, hvordan vi fremadrettet kan få bedre gennemsigtighed og ensartethed i vores regnskaber. Vi har også hæftet os ved, at Rigsrevisionen ikke mener, at det er i orden, at VUC’erne har givet julegave til medarbejderne, eller en gave ved bryllup eller fødsel. Det må vi naturligvis se efter i sømmene. På samme måde skal vi se på, hvordan vi regnskabsteknisk registrerer konkrete bevægelser som tjenesterejser og kørsel”.

Verner Rylander-Hansen udtrykker på sektorens vegne tilfredshed med, at Undervisningsministeriet har varslet, at de melder nye retningsanvisninger ud på nogle af områderne. ”Vi vil naturligvis rette op på de regnskabstekniske ting, vi har fået påpeget. Ligesom vi fremadrettet vil bruge retningsanvisninger fra ministeriet til at rette vores praksis ind. Vi har et stykke arbejde at gøre i sektoren nu i forhold til at ensrette procedurerne”.

24 VUC’er modtog i efteråret 2015 henvendelse om at Rigsrevisionen ville udføre en fokuseret revision af Voksenuddannelsescentrene i Danmark. VUC’erne blev bedt om at indsende forskellige interne budget-dokumentationer. Ud fra gennemgang af de forhold har Rigsrevisionen foretaget en kvalificeret udvælgelse af 16 VUC’er. Dvs. at Rigsrevisionen ikke har fundet anledning til at spørge yderligere indtil revisionen af forhold på otte VUC’er.