Etableringen af VUC Videnscenter har haft en afgørende betydning for igangsættelse af forskningsprojekter og skabelse af forskningsinteresse for sektoren. Sådan lyder den overordnede konklusion i en evaluering af VUC Videnscenter, gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Videnscenteret spiller en vigtig rolle som bindeled imellem forskellige interessenter og er på den måde med til at sætte VUC-sektoren på landkortet.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af VUC Videnscenter. VUC Videnscenter blev oprettet i 2012, og det blev fra begyndelsen besluttet, at videncenteret skulle evalueres efter tre år. Evalueringen har både haft fokus på, hvad centeret har opnået og hvad vil man gerne med videnscenteret fremadrettet.

Evalueringen viser, at VUC Videnscenter spiller en afgørende rolle for igangsættelse af forskningsprojekter og skabelse af forskningsinteresse for sektoren. Indsatsen omkring forskningssamarbejderne opfattes positivt af både VUC-ledere, bestyrelsesformænd og repræsentanter fra forskningsmiljøerne. Det bliver i evalueringen fremhævet, at det er positivt, at videnscenteret skaber en forskningsinteresse især med et sektorspecifikt perspektiv, som sætter fokus på VUC’s kernerolle – nemlig et sted med særlige uddannelser, en særlig sammensat målgruppe og en særlig pædagogik, der skal ramme både de motiverede og de mindre motiverede, både unge voksne og voksne.

Evalueringen roser også VUC Videnscenter for at have en vigtig rolle som sparringspartner i forhold til interessenter ved fx at fungere som bindeled til eksterne samarbejdspartnere; fx Undervisningsministeriet og GL. Evalueringen peger dog på, at Videncentret kan styrke denne position yderligere ved fortsat af være opsøgende og strategisk i forhold til, hvilke interessenter, der er relevante at inddrage. Evalueringen peger også på, at videnscenteret bør styrke sin indsats og synlighed på hjemmesiden, så den fremstår klar og brugbar – også for eksterne interessenter.

Evalueringen bygger på interviews med VUC-ledere, bestyrelsesformænd, forskere og eksterne interessenter og en spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-ledere og formænd for bestyrelserne.

Læs evaluerings-rapporten her.