Udvalget for institutionsudvikling

Udvalget for institutionsudvikling

Udvalget for institutionsudvikling arbejder med de institutionspolitiske forhold, der vedrører VUC, og skal i sit arbejde bl.a. forholde sig til de styringsmæssige betingelser og økonomiske vilkår, som kendetegner sektoren, sammenholdt med de øvrige sektorer.

Udvalget består af:

  • Tue Christian Sanderhage (formand), Direktør på Vestegnen HF & VUC
  • Helle Pilemann, Hf-uddannelsesleder på KVUC
  • Per Lund, Administrations- og økonomichef på Aarhus HF & VUC
  • Peter Vestergaard, Forstander på HF & VUC Fyn
  • Laila Emiliussen, Vicedirektør på VUC Storstrøm
  • Gitte Tørnkvist, Økonomichef på VUF
  • Gert S. Jensen, Forstander på VUC Holstebro-Lemvig-Struer
  • Anita Lindquist Henriksen (bestyrelsesrepræsentant), Vicerektor på KVUC
  • Tashi Andersen, Specialkonsulent i Danske HF & VUC