Udvalget for kompetenceudvikling

Udvalget for kompetenceudvikling

Udvalget for kompetenceudvikling arbejder med den strategiske kompetenceudvikling af VUC-sektorens ledere og medarbejdere. Udvalget arbejder fx med udvikling af pædagogisk ledelse, vejledernes kompetencer samt underviserne kompetencer inden for dansk som andetsprog-didaktik.

Udvalget består af:

  • Inge Voller (formand), Vicerektor på VUC Lyngby
  • Stig Holmelund Jarbøl (bestyrelsesrepræsentant), Rektor på HF & VUC Fyn
  • Charlotte Ege, Uddannelsesleder på Horsens HF & VUC
  • Gunhild Kjeldsen, Uddannelseschef hf-e på Aarhus HF & VUC
  • Kristian Madsen, Projektchef på VUC Storstrøm
  • Frants Regel, Rektor på VUC Vest
  • Kent West Kristensen, Rektor på Skive-Viborg HF & VUC
  • Pernille Pugdal Kragelund, Afdelingsleder for avu på HF&VUC Fyn
  • Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard, Rektor for HF på HF og VUC Fredericia
  • Susanne Murning, Specialkonsulent i Danske HF & VUC