Udvalget for uddannelsesudvikling

Udvalget for uddannelsesudvikling

Udvalget for uddannelsesudvikling arbejder med sektorens uddannelser og med afsæt i aktuelle nationale uddannelsespolitiske målsætninger. Udvalget arbejder med tværgående og prioriterede udviklingsområder som fx dokumentation, frafald, gennemførsel og trivsel i uddannelserne.

Udvalget består af:

  • Pernille Brøndum Rasmussen (bestyrelsesrepræsentant), Rektor på Nordvestsjællands HF og VUC (formand)
  • Gunna Funder Hansen, Forstander på HF & VUC Fyn
  • Jacob Friis Kjærgaard, Uddannelseschef på HF & VUC København Syd
  • Sara Katrine Langerup, Uddannelseschef på VUC Storstrøm
  • Christine Nadja Hansen, Uddannelsesleder på VUC & hf Nordjylland
  • Karina Lange, Uddannelsesleder på VUC Syd
  • Poul Lautrup, Studierektor på Aarhus HF & VUC
  • Morten Brock, Chefkonsulent i Danske HF & VUC