VUC i tal

I VUC Årsrapport dokumenter vi hvert år sektorens aktivitet og udfordringer.

VUC i tal

​I 2018 fulgte mere end 100.000 danskere et eller flere fag på VUC. Omregnet til fuldtidsstuderende svarer det til 32.000 kursister (årskursister). Der findes 30 VUC’er i Danmark fordelt på i alt 69 afdelinger i hele landet.

VUC udbyder følgende uddannelser:

  • 2-årig HF
  • HF-enkeltfag
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Gymnasial Supplering (GSK)

Derudover udbyder VUC Voksen- og Efteruddannelse (VEU) i almene fag som dansk, matematik, engelsk og digitale kompetencer til medarbejdere i danske virksomheder.

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2018: Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner 

For aktivitetstallene på VUC i 2016 og 2017 henviser vi til nedenstående årsrapporter. Danske HF & VUC udarbejder ikke længere årsrapporter.