VUC i tal

I VUC Årsrapport dokumenter vi hvert år sektorens aktivitet og udfordringer.

VUC i tal

​I 2020 havde VUC cirka 25.300 kursister (årskursister). Der findes 30 VUC’er i Danmark fordelt på i alt 69 afdelinger i hele landet.

VUC udbyder følgende uddannelser:

  • 2-årig HF
  • HF-enkeltfag
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Gymnasial Supplering (GSK)

Derudover udbyder VUC Voksen- og Efteruddannelse (VEU) i almene fag som dansk, matematik, engelsk og digitale kompetencer til medarbejdere i danske virksomheder.

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2020: Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2020) *

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2019: Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2019)

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2018: Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2018) 

For aktivitetstallene på VUC i 2016 og 2017 henviser vi til nedenstående årsrapporter. Danske HF & VUC udarbejder ikke længere årsrapporter.

*Bemærk: I 2020 er der et forventeligt fald i aktiviteten på avu, FVU og OBU på baggrund af udspaltningen til FGU (Forberedende Grunduddannelse).