Hjemmeside VUC Storstrøm

Din vej videre

Mentorer til specialpædagogisk støtte på VUC Storstrøms afdelinger i Nykøbing F., Næstved og Nakskov

VUC Storstrøm søger mentorer til opstart snarest

OM OS

På VUC Storstrøm arbejder vi systematisk med specialpædagogisk støtte (SPS) til kursister, der har brug for støtte til at gennemføre deres uddannelse. I den forbindelse søger vi nye kollegaer til at være mentorer for disse kursister på vores afdelinger i Nakskov, Nykøbing F. og Næstved.

I det daglige kan udfordringerne være mange, men typisk er det ordblindhed, talblindhed, diagnoser eller andre specialpædagogiske udfordringer, der gør det svært for vores kursister at gennemføre en uddannelse uden støtte.

Vi er et team af mentorer, der hver dag gør en forskel for vores kursister. Ønsket om, at vores kursister opnår succes i deres gennemførelse af uddannelse, er vores motivation. Vi søger derfor kollegaer, der brænder for det samme.

Som mentor har du bl.a. ansvaret for:

  • At støtte kursisten i gennemførelsen af sin uddannelse under hele uddannelsesforløbet
  • At være en gennemgående tillidsperson i kursistens forløb

OM DIG

Optimalt set søger vi en person, der både har praktisk pædagogisk erfaring med målgruppen, men også en person, der kan reflektere pædagogisk-teoretisk. Det er derfor en fordel, hvis du har en uddannelse inden for det pædagogiske område. Derudover kræver mentor-rollen nogle personlige forudsætninger.

Du skal bl.a. være analytisk anlagt og have en god situationsfornemmelse.
Herudover skal du kunne:

  • se kursistens behov og tale deres ’sprog’, men forblive i mentor-rollen
  • agere ’flue på væggen’ i forskellige situationer og opsamle viden om kursistens behov
  • navigere proaktivt i undervisningen – med fokus på kursistens behov, men uden at overtage underviserens rolle
  • indgå i et højtspecialiseret team, der har opbygget indgående erfaringer med kursister, som har brug for støtte
  • arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper
  • arbejde vedholdende og struktureret, og samtidig være fleksibel i en hverdag, hvor tingene hurtigt ændrer sig

I din ansøgning er vi interesseret i, at du lægger vægt på, hvordan du i praksis arbejder med kursistmålgruppen. Vi er samtidig også meget nysgerrige på, hvordan du benytter dig af din pædagogiske-teoretiske viden til at reflektere og udvikle din praksis. Slutteligt er vi optaget af, hvordan du forstår samarbejde, og hvordan du tilgår dette.

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte uddannelses- og udviklingsdirektør Dorthe Kjær Pedersen på tlf. 23 82 76 09 eller på dop@vucstor.dk.

LØN & ANSÆTTELSE

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst.

Jobbet er deltid med mulighed for fleksjobs-ansættelse.

Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.

 

VUC Storstrøm har i alt cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.

To apply for this job please visit www.innomate.com.