Hjemmeside VUC Storstrøm

Din vej videre

Til VUC Storstrøms afdeling i Næstved eller afdelingen Fjernundervisning søger vi en hf-underviser til matematik og/eller kemi.

Der er tale om en deltids- eller fuldtidsstilling. Det afhænger af ansøgers faglige kvalifikationer og eventuelle erfaring med fjernundervisning. Som hf-underviser skal du enten kunne undervise i ordinær undervisning eller fjernundervisning i fagene matematik og/eller kemi.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021 eller gerne før.

Vi tilbyder
Vores kursister spænder bredt i alder og baggrund. Det giver et mangfoldigt og alsidigt studiemiljø, hvor du er med til at gøre en forskel for en masse unge og voksne mennesker, der skal bruge deres uddannelse til at komme videre.

Du vil møde engagerede lærere, som sammen med uddannelseschefen og øvrige medarbejdere vil tage godt imod dig. Vi samarbejder i teams om blandt andet planlægning, tilrettelæggelse af tværfaglig undervisning og videndeling. Det gør vi for at skabe den bedst mulige undervisning for kursisterne i et godt socialt og fagligt miljø, hvor hf-lærere og AVU-lærere gensidigt udvikler hinanden.

Forventninger
Vi forventer, at du har en universitetsuddannelse i matematik og/eller kemi. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at undervise unge og voksne over 25 år på et af VUC-centrene i Danmark.

Du skal kunne se dig selv i en udviklingsorienteret organisation, hvor tempoet er højt og hvor der arbejdes med digitale læringsmidler. Samarbejde og kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter for vores arbejde. Vi lægger vægt på et trygt, nært og rummeligt læringsmiljø.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Uddannelseschef René Bugge Bertramsen på rbb@vucstor.dk eller telefon 23 84 85 74.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021 eller gerne før.

Ansøgningsfristen er fredag den 30. juli 2021.

Der vil blive afholdt samtaler fra den 2. august 2021.

 

Om os

VUC Storstrøm har i alt cirka 200 medarbejdere fordelt på seks afdelinger; Næstved, Faxe, Vordingborg, Nykøbing F., Nakskov og Maribo. Vi tilbyder kompetencegivende undervisning på alment niveau for alle unge og voksne, der har brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi har et bredt uddannelsestilbud, hvor vi tilbyder almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, hf-enkeltfag, 2-årig hf og gymnasiale suppleringskurser. Derudover tilbyder vi opkvalificerende efter- og videreuddannelse til både offentlige og private virksomheder.

To apply for this job please visit www.innomate.com.