Uddannelserne på VUC’erne

Landets 30 VUC’er – voksenuddannelsescentre – udbyder forskellige former for uddannelse rettet mod unge og voksne kursister. Læs her kort om de forskellige uddannelser. Eller kontakt dit lokale VUC for konkret vejledning.

Uddannelserne på VUC’erne spænder bredt fra forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning til almen voksenuddannelse (AVU), Voksen- og efteruddannelse (VEU) og hf – både som enkeltfag, fagpakker og toårigt hf.
De 30 VUC’er er i tæt kontakt med andre uddannelsessektorer, kommuner, regioner og ministerier. Uddannelserne på landets VUC’er udvikles og ændres – som alle uddannelser – løbende. Danske HF & VUC deltager derfor i den politiske debat om uddannelser i al almindelighed.

Du kan læse mere om de uddannelser, landets VUC’er tilbyder, i punkterne i menuen.

Uddannelse i hele landet
De 30 VUC’er har afdelinger i hele landet, hvor du kan få undervisning og uddannelse. Du kan finde din lokale afdeling her.