Almen Voksenuddannelse

Enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau.

Almen voksenuddannelse (AVU)

På VUC har man mulighed for at samle op på din folkeskole-fag senere i livet. Hvis man er over 18 år og mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve er det muligt med Almen voksenuddannelse på et af de 30 VUC’er. AVU har til formål at give mulighed for at læse videre og fremme aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Undervisningen på AVU er tilrettelagt, så den passer til unge og voksne, og svarer til undervisning på 9. og 10. klasses niveau.
AVU er adgangsgivende til de samme uddannelser som folkeskolens afsluttende prøver.

Læs mere om rammerne for AVU på ministeriets hjemmeside.