Forberedende voksenundervisning

Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

En af de centrale uddannelser på landets VUC’er handler om opkvalificering af voksne. Forberedende voksenundervisning, FVU er et undervisningstilbud målrettet personer over 18 år, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive og regne.

FVU består af to fag: læsning og matematik. Begge fag består af forskellige niveauer, og man vælger selv, om man vil tage ét eller begge fag. IT er en integreret del af undervisningen.

Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

VUC’erne tilbyder i stigende grad FVU som målrettede tilbud til virksomheder, der ønsker at styrke medarbejdernes kompetencer. Det kan fx handle om at styrke medarbejdernes læsefærdigheder, så de bliver bedre i stand til at passe deres arbejde.

Læs mere om FVU på ministeriets hjemmeside.