Ordblindeundervisning

Hvis man er ordblind og har svært ved at læse og stave, kan man deltage i undervisning, som tager højde for det.

Ordblindeundervisning

Knap 600.000 danskere har læsevanskeligheder. Og man regner med at mellem to og fem procent af alle voksne er ordblinde. På landets VUC’er kan voksne blive testet for ordblindhed og modtage ordblindeundervisning.

Ordblindhed er et handicap – og ordblindeundervisning er ikke et uddannelsesniveau. Undervisningen sigter mod at give kursisterne adgang til og indføring i it-hjælpemidler, så de kan klare sig på uddannelsen, på arbejdspladsen og i det daglige.

Undervisningen foregår typisk på små hold med 2-6 kursister, så den let kan tilpasses den enkelte kursists behov. Undervisningen bruges som hjælp til de ordblinde, der gerne vil tage en ungdomsuddannelse, men bruges også som led i VEU, hvor ordblinde medarbejdere kan blive undervist, så der kompenseres mest muligt for ordblindheden. Læs mere under VEU.