Voksen- og efteruddannelse

Kompetenceløft af medarbejdere

Voksen- og efteruddannelse

VUC-sektoren har i 60 år været en central del af voksen- og efteruddannelsesområdet – VEU. Det er et samfundsansvar, som sektoren vil styrke og løfte endnu bedre i fremtiden.

Trepartsaftalen, der blev indgået i efteråret 2017, sætter fornyet fokus på betydningen af fleksible og målrettede muligheder for kompetenceløft af medarbejdere. Den opgave vil VUC-sektoren være med til at løfte.

VIDEN TO GO – VUC-sektorens bidrag til øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse.

VUC-sektoren arbejder med målrettede uddannelsestilbud til virksomheder og tilbyder bl.a. kurser i forbindelse med produktionsnedgang, rotation eller omlægning, opkvalificering af medarbejdere samt medarbejderudvikling. Undervisningen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i virksomhedens behov, og kan bl.a. bestå af:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU) – dansk og matematik til medarbejdere, der gerne vil styrke deres kompetencer. Fra 2019 tilbydes der to nye fag; FVU-digital og FVU-engelsk.
  • Ordblindeundervisning (OBU) – for medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer.
  • Individuel vejledning, kompetenceafklaring og –vurdering (IKV).
  • Almen voksenuddannelse (AVU) – dansk, matematik, IT, sprog, psykologi, samarbejde og kommunikation mm.
  • HF-enkeltfag – fag eller fagelementer på gymnasialt niveau.

Tag kontakt til dit lokale VUC og hør nærmere om mulighederne for VEU i dit område af landet.