Nye udfordringer for VUC

Fokus på almen voksenuddannelse

Nye udfordringer for VUC – fokus på almen voksenuddannelse

Analyse af DAMVAD for VUC Videnscenter, Lederforeningen for VUC og Tænketanken DEA.

Analysen fra 2013 beskrivelser VUC’s målgrupper og fokuserer særligt på almen voksenuddannelse (avu). Fx vises det, at antallet af unge 20-25 årige, som bruger avu som et fuldtidstilbud, er i perioden 2005-2010 mere end tredoblet, og 59% af de unge avu-kursister fortsætter i en erhvervsfaglig uddannelse efter avu.

Grundlaget for analysen er registerdata og fokusgruppeinterview med repræsentativt udvalgte kursister.

Hent rapporten her.

Læs pressemeddelelsen.