Forskningsprojekter

‘Hvad er det særlige ved VUC? Kursisternes erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC’ – forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning

Danske HF & VUC har bedt Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet om at undersøge VUC-kulturen. Analysen dækker alle tre uddannelser: HF2, HFe og AVU, og empirien er indsamlet på tre VUC’er fordelt jævnt i landet, så vi får en repræsentativ dækning.

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse bestående af fortællinger fra kursister om deres oplevelser af det særlige ved VUC. Fokus er på kursister, som har afbrudte uddannelser med i bagagen.

Udviklingsprojekter

“Styrket skriftlighed på hf – VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling”

Af: HF & VUC Fyn og HF & VUC København Syd i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og VUC Videnscenter