’Hvad er det særlige ved VUC? Kursisters erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC’forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning

’Hvad er det særlige ved VUC? Kursisters erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC’forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning.

Vi beskriver ofte vores kultur som noget helt særligt og anderledes end på de øvrige ungdoms-/voksenuddannelser, og som centralt for vores eksistensberettigelse; at vi med vores særlige kultur rummer mennesker, som af forskellige årsager ikke rummes på andre ungdomsuddannelser. Fortællingen er stærk internt i sektoren. Men når vi bliver bedt om at beskrive den for udenforstående, mangler vi eksempler og dokumentation. Danske HF & VUC har derfor bedt Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet om at undersøge VUC-kulturen.

Analysen dækker alle tre uddannelser: HF2, HFe og AVU, og empirien er indsamlet på tre VUC’er fordelt jævnt i landet. Der er tale om en kvalitativ undersøgelse bestående af fortællinger fra kursister om deres oplevelser af det særlige ved VUC. Anne Görlich og Oliver Tafdrup fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet har foretaget undersøgelsen, som bliver præsenteret i en forskningsrapport.

Forskerne er særligt interesserede i at undersøge, hvad der gør, at VUC kan favne en mangfoldig kursistgruppe, og for en stor andels vedkommende også lykkes med at være et springbræt til videre uddannelse. Der bliver i projektet anlagt et kursistperspektiv med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med kursister på VUC i aldersgruppen 20-30 år, der har det tilfælles, at de har afbrudte uddannelsesforløb bag sig.

I rapporten fremhæves en række nedslag i den eksisterende viden om VUC-kulturen. Dette giver en skitse af den kontekst, som undersøgelsen placerer sig i, og en identificering af hvilke kulturmarkører litteraturen forbinder med VUC. De interviewede kursister fortæller om deres oplevelse af tre centrale kulturmarkører, som også præsenteres i rapporten. Det drejer sig om kulturmarkørerne: second-chance, rummelighed og fleksibilitet. Analyserne viser kursisternes forskelligheder i forhold til uddannelseserfaringer, livssituation samt motivation for at starte på VUC. Og at de forskellige typer af kursistgrupper lægger forskellig vægt på de tre identificerede kulturmarkører.

Læs og download forskningsrapporten ’Hvad er det særlige ved VUC? Kursisters erfaringer med læring, motivation og kulturen på VUC’ her.