Styrket skriftlighed på HF

VUC-læreres vejledningskompetence mht. kursisters skriveudvikling

Styrket skriftlighed på hf – VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling

Projektets formål er at klæde VUC-lærere bedre på til at yde skrivevejledning til kursisterne ved store skriftlige opgaver. Hensigten er, at lærerne kan få flere kursister til at bestå med bedre resultater i en række skriftlige eksamener. Hf-reformen trådte i kraft i august 2017. Et centralt mål med reformen er, at kursisterne skal blive fagligt dygtigere. Det skal bl.a. gøres ved at øge fokus på skriftlighed samt styrke den formative evaluering og en mere systematisk feedback.

Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsprojekt, hvor forandringen sker i lærernes egen undervisning og vejledning af kursisternes skriveprocesser. Skrivekonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning samler de deltagende lærere og afprøver metoder for opgavestilning, stilladsering af skriveprocessen og nye former for respons på kursisternes tekster – både lærer-respons og kursist-kursist-respons.

Udviklingsprojektet løber fra maj 2017 og til august 2018 og er støttet af Kompetencesekretariatet.

Læs projektbeskrivelsen her.