Netværk

Pædagogisk Ledelsesnetværk

Netværket er for mellemledere på VUC – pædagogiske-, uddannelses-, afdelingsledere m.fl. Netværket mødes to gange årligt, hvor programmet fx byder på forsknings-/vidensinput, erfaringsudveksling samt diskussion af relevante problematikker og temaer i løsningen af disciplinen pædagogisk ledelse på VUC.

Netværkets styregruppe er:

  • Preben Løvetofte, Kolding HF & VUC
  • Tina Slot Simonsen, HF & VUC København Syd
  • Christine Nadja Suadicani, HF & VUC Nord
  • Simon Frejvald Andersen, HF & VUC Fyn
  • Christina Stenumgaard Lind, VUC Djursland

Læs mere om kommende og tidligere møder i netværket under Arrangementer.

Ledernetværk Studievejledning

Netværket er for VUC-ledere med ansvar for studievejledning. Netværket mødes én gang årligt til et netværksdøgn. Programmet byder på emner, som optager vejledningsfeltet; fraværsreform, SPS og andre støtte-tilbud, uddannelsesplanlægning, lovgivning, kompetencer, onlinevejledning m.m. – samt naturligvis styrkelse og vedligeholdelse af netværket.

VUC Verdensmålsforum

VUC Verdensmålsforum, er et forpligtende fællesskab for VUC-ledere på alle niveauer, som arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på deres konkrete skole. Formålet med VUC Verdensmålsforum er at styrke sektorens og skolernes arbejde med at gøre verdensmålene til en naturlig del af undervisningen, at integrere målene i den daglige drift og at inddrage målene i den strategiske udvikling. Medlemmer af VUC Verdensmålsforum deler viden og erfaringer om at arbejde med verdensmålene i den pædagogiske praksis, i driften og den strategiske udvikling, udvikler og videreudvikler konkrete praksisser herfor, og sikrer synliggørelse af arbejdet med verdensmålene på VUC. Læs mere om netværket her.