Fokusområder

VUC Videnscenter arbejder med fokusområder som en guide for centrets projekter og initiativer.

Fokusområder

VUC Videnscenter blev etableret i 2012 og har siden sin etablering arbejdet med pejlemærker og fokusområder som en guide for centrets projekter og ini-tiativer. Pejlmærkerne rammesætter videnscenterets arbejde, og er med til at sikre at VUC har opdateret viden, at denne viden er distribueret og at sektoren er visionær i forhold til udvikling med afsæt i god praksis. Fokusområderne fun-gerer som emnemæssige overliggerer for centerets initiativer.

Pejlemærkerne for 2019-2021 er:

  • Brugbar og omsættelig viden
  • Pædagogisk ledelse
  • Didaktisk udvikling
  • Fokus på formidling
  • Vidensdeling

Fokusområderne for 2019-2021 er:

  • Almen og praksisorienteret undervisning
  • Mangfoldighed og målgrupper
  • Organisation og kultur

En udfoldet beskrivelse af fokusområderne findes her.

Pejlemærker og fokusområder for 2016-2018, se her.