[et_pb_fullwidth_header_extended admin_label=”Fullwidth Header Extended med petrol gradient og animation” typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”jello” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”reverse” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” textgif_on_off=”off” title_fancyline=”on” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”center” subhead_before_after=”after” whole_header_animation_on_off=”off” whole_animation=”fadeInDownBig” whole_animation_reveal=”off” background_layout=”dark” text_orientation=”justified” header_fullscreen=”off” header_scroll_down=”off” custom_scroll_down_icon_on_off=”off” header_scroll_down_effect_on_off=”off” header_scroll_down_effect=”fadeIn” search_on_off=”off” woocommerce_search_on_off=”off” s_background_layout=”light” s_text_orientation=”left” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_icon_button=”off” hide_search_txt=”off” hide_button=”off” search_button_align_on_off=”off” search_button_align=”left” popup_video_on_off_one=”off” url_new_window_one=”off” popup_video_on_off_two=”off” url_new_window_two=”off” background_color=”#008193″ animated_gradient=”on” animated_gradient_style=”on” background_gradient=”on” background_gradient_type=”radial” particles_effect=”on” parallax=”off” parallax_method=”off” logo_image_animation_on_off=”off” logo_image_animation=”fadeIn” logo_image_animation_reveal=”off” content_orientation=”center” header_image_animation_on_off=”off” header_image_animation=”fadeIn” header_image_animation_reveal=”off” image_orientation=”center” title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” subheading_animation_on_off=”off” subheading_animation=”fadeIn” subheading_animation_reveal=”off” content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” fancyline_styles_on_off=”off” search_max_width_on_off=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_two_animation_on_off=”off” button_two_animation=”fadeIn” button_two_animation_reveal=”off” custom_button_one=”off” button_one_icon_placement=”right” custom_button_two=”off” button_two_icon_placement=”right” title=”Kommissorium” typing_static_text=”VUC Videnscenter” typing_speed=”20″ subhead=”for styregruppen for VUC Videnscenter” title_font=”|on||on|” title_font_size=”50px” title_font_size_phone=”21px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” subhead_font_size_phone=”16px” subhead_font_size_last_edited=”on|desktop” subhead_font_size=”20px” background_gradient_color_one=”#008193″ background_gradient_color_two=”rgba(0,129,147,0.8)” saved_tabs=”all” custom_css_main_element=”height: 300px;” _builder_version=”3.0.105″ title_font_size_tablet=”45px” /]

Kommissorium for styregruppen for VUC Videnscenter

Om VUC Videnscenter
VUC Videnscenter er etableret af Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne) pr. 1. september 2012. Formålet med VUC Videnscenteret er at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC. Videnscentret skal bidrage til, at VUC har opdateret viden, at denne viden er distribueret og at sektoren er visionær i forhold til udvikling med afsæt i god praksis.

VUC Videnscenter skal arbejde for at:

  • igangsætte og understøtte en vidensbaseret udvikling af praksis på VUC i samarbejde med de enkelte centre, hvorved der opnås ny viden om god praksis, så VUC til stadighed udvikler sine uddannelser både i bredden og i dybden
  • sikre videndeling internt i VUC-sektoren og være initiativtager til en række aktiviteter, som kan synliggøre resultater af relevant forskning for sektoren og stimulere kvalitetsudviklingen af den igangværende forskning og udvikling
  • understøtte de to VUC-foreninger samt de lokale ledelser og bestyrelser med dokumentation og viden om best practice.

Styregruppens formål og kompetence

Styregruppens opgave er:

  • At følge og sikre fremdrift i VUC Videnscenterets arbejde samt sikre en regelmæssig rapportering til Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne)
  • At inspirere til og kvalitetssikre VUC Videnscenterets arbejde med henblik på at sikre, at VUC Videnscenterets indsatser har klangbund i sektoren
  • At udpege fokusområder for VUC Videnscenters arbejde. Dette sker hvert 3. år. Styregruppen drøfter hvert år fokusområdernes relevans og aktualitet.
  • At medvirke til regelmæssig evaluering af VUC Videnscenter, der giver Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne) grundlag for at vurdere videnscentrets virke.

Konstituering af styregruppen

Styregruppen sammensættes af:

  • Et medlem af bestyrelsen af Danske HF & VUC
  • Tre VUC-ledere, som udpeges af Danske HF & VUC
  • To VUC-bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Styregruppens medlemmer er valgt for en fireårig periode. Efter periodens udløb udpeges nye medlemmer efter en interessetilkendegivelsesperiode blandt foreningernes medlemmer. Det er muligt at blive genvalgt i to perioder.

Praktisk
Styregruppen afholder tre møder hvert år og fastsætter selv mødedatoer. Møderne afholdes i VUC Sekretariatet, og styregruppen sekretariatsbetjenes af VUC Videnscenteret.

 

Styregruppens medlemmer pr. januar 2019 – december 2021

 

Erik Ernø-Kjølhede (formand) Danske HF & VUC Aarhus HF & VUC
Anita Lindquist Henriksen Bestyrelsen for Danske HF & VUC KVUC
Lena Søllingvraa Walters Danske HF & VUC Randers HF & VUC
Mette Ravn Flohr Danske HF & VUC VUC & HF Nordjylland
Sonja Mikkelsen Danske HF & VUC (Bestyrelserne) Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Kristian Grønbæk Andersen Danske HF & VUC  (Bestyrelserne) HF & VUC FYN