Videoer

Her kan du se en række videoer fra nogle af VUC Videnscenters projekter.

Lea Lund - Didaktisk optik og vokabular

Adjunkt og Ph.d. på Aarhus Universitet, Lea lund, fortæller om pointerne fra sit Ph.d.-projekt ”Lærerens verden - Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer", der viser et skisma mellem VUC-læreres behov for, men knaphed på et pædagogisk-didaktisk sprog og blik.

Peter Heller Lützen – Lektier og læsning på VUC

Faglig konsulent i Nationalt Videnscenter for Læsning, Peter Heller Lützen, formidler viden og resultater fra et udviklingsprojekt om læsning og lektieintegration i HF-undervisningen på VUC.

Projektet har givet hf-lærere nye greb i arbejdet med at udvikle en didaktik, der tager højde for, at læselektier er en udfordring for nogle hf-kursister.

Peter Heller Lützen – Skrivning og flersprogede på FVU

Faglig konsulent i Nationalt Videnscenter for Læsning, Peter Heller Lützen, giver her et indblik i et UVM-finansieret kursus som er lavet i samarbejde med VUC Videnscenter.

Kurset har givet FVU-lærere, der varetager undervisning af flersprogede kursister ny inspiration til at arbejde med skriftlige processer og produkter.

Anke Piekut – Skriftlighed på VUC

Adjunkt ved Syddansk Universitet, Anke Piekut, har været del af et stort VUC-forskningsprojekt, hvor hun særskilt har fokuseret på integration af det skriftlige arbejde i alle fag.

Anke fortæller her om pointerne fra projektet og giver gode råd til at arbejde videre med skriftlighed som et indsatsområde i undervisningen.

Dion Rüsselbæk Hansen – Ledelse på VUC – en samtidsdiagnose

Lektor og Ph.d. ved Syddansk Universitet, Dion Rüsselbæk Hansen, fortæller om sin analyse af, hvad ledelse på VUC i disse år betinger og betinges af.

Pointerne kommer fra et følgeforskningsprojekt, som Dion og hans kollega Frode Frederiksen lavede i forbindelse med et storstilet ledelsesudviklingsforløb i VUC-sektoren 2014-15.

Dion Rüsselbæk Hansen – Lærerroller på VUC

Lektor og Ph.d. ved Syddansk Universitet, Dion Rüsselbæk Hansen, fortæller her om indsigter i lærerrollen på VUC, samt lærernes håndtering af og muligheder for samarbejde om undervisningen.

Pointerne er del af et større forskningsprojekt på VUC, som Dion har udført sammen med kolleger fra SDU.

Nikolaj Frydensbjerg Elf – Kursister med immigrantbaggrund

Lektor og Ph.d. ved Syddansk Universitet, Nikolaj Frydensbjerg Elf, har i forbindelse med et stort VUC-forskningsprojekt, zoomet ind på kursister med immigrantbaggrund.

Her fortæller han om udfordringer og didaktiske potentialer i (tosprogs-)undervisningen, når mange kursister har en anden etnisk baggrund end dansk.