Netværk

Alliancen for Digital Teknologiforståelse

Danske HF & VUC er med i en stor alliance af foreninger og organisationer i og omkring uddannelsessektoren, der vil arbejde for at teknologiforståelse indføres som solid og ambitiøs faglighed i uddannelsessystemet på alle niveauer.

Digitale teknologier er i dag en fundamental og indgroet del af alle danskeres liv og omfavner på godt og ondt privatlivets, erhvervslivets og den demokratiske offentligheds grundstruktur. Digital teknologi er ikke bare et redskab, vi benytter; det er en integreret del af den måde, vores liv og vores samfund er indrettet på. Men den udvikling er i dag ikke afspejlet i vores uddannelsessystem. Det er vi nødt til at ændre på, hvis vi skal sikre, at alle børn og unge vokser op med lige muligheder for at anvende, udvikle, forstå og tage kritisk stilling til digitale teknologier og deres betydning for deres eget liv såvel som for vores samfund. Digital teknologiforståelse er blevet en uomgængelig del af dannelsesopgaven og færdighederne i det 21. århundrede, og det skaber ulighed i børn og unges muligheder, at det ikke har en obligatorisk forankring i uddannelsessystemet i dag.

Det forudsætter en politisk retning og ramme samt en fag- og kompetenceudvikling gennem hele uddannelsessystemet. Det er alliancens erklærede mål at arbejde for at skabe politisk opbakning til og ramme for at digital teknologiforståelse implementeres i hele uddannelsessystemet. Der arbejder i alliancen desuden for etablering af nationalt videnscenter om teknologiforståelse, at udvikle teknologiforståelse som faglighed og fagdidaktik med progression gennem hele uddannelsessystemet, at udvikle undervisningstilbud på professionshøjskoler og universiteter, som er kompetencegivende til at lærere og undervisere kan undervise i teknologiforståelse enten som fag eller integreret i andre fag samt at efteruddanne og kompetenceudvikle eksisterende lærere og undervisere.

Læs alliancens fælles forståelsespapir her.

VUC Videnscenter repræsenterer Danske HF & VUC i Alliancen for Digital Teknologiforståelse. Blandt de øvrige organisationer i alliancen kan nævnes Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, KL, Danmarks Lærerforening, Dansk Erhverv, DI og Danske Regioner.

Bag alliancen står et stærkt samarbejde indgået mellem Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter med det helt centrale formål at udvikle teknologiforståelsen i hele det danske uddannelsessystem. Læs mere om dette samarbejdes mission og organisering, og find relevante og interessante analyser og dokumenter i relation til arbejdet her.