Om os

Sekretariatet

Danske HF & VUC og bestyrelsesforeningen har et fælles sekretariat, som servicerer de to foreninger og understøtter interessevaretagelse, dataindsamling, analyser og kommunikation. Sekretariatet står desuden for den løbende kontakt til ministerier, andre interesseorganisationer, tænketanke, fagforbund mv.

Væsentlige opgaveområder:

  • Politisk interessevaretagelse på VUC’s uddannelsesområder: hf-enkeltfag og 2-årig hf, avu, FVU og ordblindeområdet
  • Institutionspolitisk interessevaretagelse for VUC-sektoren – herunder også på VEU-området
  • Videndeling, udvikling og netværksdannelse for de 30 VUC’ere gennem møder, seminarer og konferencer mv.
  • Kommunikation og PA for VUC på landsplan
  • Analyser og statistikker om VUC
  • Sekretariatsbetjening af udvalg og bestyrelser