Om os

VUC Sekretariatet

VUC Sekretariatet er sekretariat for foreningen Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne).

Sekretariatet servicerer de to foreninger og understøtter interessevaretagelse, dataindsamling, analyser og kommunikation. Sekretariatet står desuden for den løbende kontakt til ministerier, søsterorganisationer og andre væsentlige interessenter.

Væsentlige opgaveområder:

  • Politisk interessevaretagelse på VUC’s uddannelsesområder: hf-enkeltfag og 2-årig hf, avu, FVU og ordblindeområdet
  • Instititutionspolitisk interessevaretagelse for VUC-sektoren – herunder også på VEU-området
  • Videndeling, udvikling og netværksdannelse for de 30 VUC’ere gennem møder, seminarer og konferencer mv.
  • Kommunikation og PA for VUC på landsplan
  • Analyser og statistikker om VUC
  • Sekretariatsbetjening af udvalg og bestyrelser