Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’ere. Foreningens formål er at varetage VUC-bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter.

Den daglige drift varetages af sekretariatet.

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Skriv til Danske HF & VUC (Bestyrelserne) på bestyrelsesforeningen@vuc.dk.

Vedtægter
Vedtægter pr. 11. april 2019

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometer 2021 gennemgår resultaterne er en spørgeundersøgelse blandt formænd og ledere på institutionerne. Formålet er at danne et overblik over bestyrelseslandskabet på ungdoms- og voksenuddannelserne. Barometeret kan ses som et opslagsværk, hvor bestyrelser og bestyrelsesforeninger nemt kan slå op og få et overblik over resultaterne.

Læs hele Bestyrelsesbarometer 2021 her.

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Ulla Winther Koch

Formand

HF & VUC Klar
VUC Syd (Næstformand)

Telefon: 29 74 10 51
E-mail: 
ullawintherkoch@gmail.com

Birgit Lise Andersen

Bestyrelsesmedlem

HF & VUC København Syd

Telefon: 
E-mail:

Jens Lauritzen

Bestyrelsesmedlem

HF&VUC NORD

Telefon: 20 92 32 70
E-mail: jl@nesega.dk

Knud Vestergaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

TH. LANGS HF & VUC

Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Anne Jensen

Bestyrelsesmedlem

HF & VUC FYN

Telefon: 60 11 31 45
E-mail: annejensen@hum.ku.dk

 

Jan Hendeliowitz

Suppleant

VUC STORSTRØM

 

Stina Vrang Elias

Suppleant

HF & VUC Nordsjælland

 

Sekretariatet

Danske HF & VUC og Danske HF & VUC Bestyrelserne har et fælles sekretariat, som servicerer de to foreninger og understøtter interessevaretagelse, dataindsamling, analyser og kommunikation. Sekretariatet står desuden for den løbende kontakt til ministerier, andre interesseorganisationer, tænketanke, fagforbund mv.

Væsentlige opgaveområder:

  • Politisk interessevaretagelse på VUC’s uddannelsesområder
  • Institutionspolitisk interessevaretagelse for VUC-sektoren 
  • Videndeling, udvikling og netværksdannelse for de 30 VUC’er gennem møder, seminarer og konferencer mv.
  • Kommunikation for VUC på landsplan
  • Analyser og statistikker om VUC
  • Sekretariatsbetjening af udvalg og bestyrelser