Om VUC Videnscenter

Formålet med VUC Videnscenteret er at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC.

Om VUC Videnscenter

VUC Videnscenter er oprettet og finansieret af Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsensforeningen.

Centrets strategiske linje og fokusområder formuleres af en styregruppe, hvor medlemmer af begge foreninger er repræsenteret. Se styregruppens kommissorium her.