Om VUC Videnscenter

Formålet med VUC Videnscenteret er at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC.

Om VUC Videnscenter

Formålet med VUC Videnscenter er at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC. Videnscentret bidrager til, at VUC har opdateret viden, at denne viden er distribueret og at sektoren er visionær i forhold til udvikling med afsæt i god praksis. VUC Videnscenter arbejder for at igangsætte og understøtte forskning og udvikling af praksis på VUC i samarbejde med forsknings- og udviklingsmiljøer samt de enkelte VUC’er. Dette for at opnå ny viden om god praksis, så VUC til stadighed udvikler sine uddannelser både i bredden og i dybden.

VUC Videnscenter initierer og understøtter videndeling internt i VUC-sektoren. God praksis, resultaterne af forsknings- og udviklingsprojekter, udviklingstiltag samt nye initiativer synliggøres via nyhedsbreve, netværksmøder, seminarer og konferencer.

VUC Videnscenter er oprettet og finansieret af Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne).

Centrets strategiske linje og fokusområder formuleres af en styregruppe, hvor medlemmer af begge foreninger er repræsenteret. Se styregruppens kommissorium her.

Læs om VUC Videnscenters strategiske pejlemærker og fokusområder her.

Styregruppens medlemmer er

  • Erik Ernø-Kjølhede (formand), rektor for Aarhus HF & VUC
  • Anita Lindquist Henriksen, rektor for KVUC og bestyrelsesmedlem i Danske HF & VUC (Lederne)
  • Lena Søllingvraa Walters, rektor for Randers HF & VUC
  • Mette Ravn Flohr, forstander for VUC & HF Nord, Aalborg, Hobro og Hadsund
  • Anne Jensen, Danske HF & VUC (Bestyrelserne), HF & VUC Fyn
  • Jan Hendeliowitz, Danske HF & VUC (Bestyrelserne), VUC Storstrøm