Politik

Politiske udspil

Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne) repræsenterer og interessevaretager for landets 30 voksenuddannelsescentre (VUC’er), der udbyder undervisning i hele Danmark.

VUC udbyder almen kompetencegivende undervisning på grundskoleniveau eller gymnasialt niveau i et voksenpædagogisk læringsmiljø. Kursisterne består af voksne og unge voksne, der har behov for at styrke deres forudsætninger for videre uddannelse eller for at få nye muligheder på arbejdsmarkedet. Efter VUC uddanner kursisterne sig eksempelvis til social- og sundhedsassistenter (SOSU-assistent) eller pædagoger.

Danske HF & VUC og Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er høringsberettiget og afgiver høringssvar i forhold til nye love og bekendtgørelser, ligesom vi udarbejder politiske forslag og anbefalinger.

02. apr 2024

Notat om undervisning i lokalområdet – et partnerskab, der leder mod uddannelse og beskæftigelse

09. sep 2022

Brev til støttepartierne om finanslovsforslaget for 2023

09. mar 2022

Brev til ministrene om uddannelse til ukrainske flygtninge

25. okt 2021

Alle.med.nu – en uddannelsesvision i samarbejde med AOF og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og 18 konkrete anbefalinger

20. sep 2021

Videre som voksen – en almen uddannelsesvision (i samarbejde med GL og Uddannelsesforbundet)

01. mar 2020

Danske HF & VUC’s anbefalinger til fornyelse af avu

04. feb 2020

Danske HF & VUC’s anbefalinger til et loft på avu og hf-enkeltfag