VUC i tal

Der er 30 VUC’er i Danmark fordelt på 66 afdelinger i hele landet. VUC’erne udbyder både enkeltfagsundervisning, hvor det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen, og fuldtidsuddannelser (toårigt hf). Vi opgør vores aktivitet i årskursister. En årskursist kan derfor godt bestå af flere enkeltpersoner. I 2021 havde VUC’erne 24.051 årskursister.

VUC’erne udbyder følgende uddannelser:

Derudover udbyder VUC voksen- og efteruddannelse (VEU) i almene fag som dansk, matematik, engelsk og digitale kompetencer til medarbejdere i danske virksomheder, kommuner, på jobcentre mm.

Kontakt dit lokale VUC, hvis du vil have mere information om undervisningen på VUC.

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2022:
Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2022)

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2021:
Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2021)

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2020:
Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2020) *

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2019:
Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2019)

Se de samlede aktivitetstal for VUC i 2018:
Aktivitetstal på VUC fordelt på institutioner (2018) 

*Bemærk: I 2020 er der et forventeligt fald i aktiviteten på avu, FVU og OBU på baggrund af udspaltningen til FGU (Forberedende Grunduddannelse).