Netværk

Interne og eksterne netværk

VUC Videnscenter bidrager aktivt til etablering, vedligeholdelse og styrkelse af interne og eksterne netværk og samarbejdsrelationer omkring aktuelle temaer. De interne netværk er forankret i sektoren, og har fokus på videndeling, kompetenceudvikling samt kobling mellem forskning og praksis. I de eksterne netværk arbejdes der for at synliggøre VUC’s stemme, arbejde og fokusområder, at etablere og styrke relevante samarbejdsrelationer samt at opnår viden om relevante pædagogiske tiltag, projekter, perspektiver etc.

Netværk