Høringssvar

15. feb 2024

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. Kapacitetsbekendtgørelsen (2024)

Klik her for at læse høringssvaret

11. jan 2024

Høringssvar fra Danske HF & VUC til udkast til vejledning om ungestøtte efter barnets lov (2024)

Klik her for at læse høringssvaret

27. nov 2023

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. ændringer af FVU- og OBU-bekendtgørelserne (2023)

Klik her for at læse høringssvaret

30. okt 2023

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. lovforslag, som skal udmønte VEU-trepartsaftalen for 2023 (2023)

Klik her for at læse høringssvaret

17. aug 2023

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. forslag til permanent afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling mv. (2023)

Klik her for at læse høringssvaret

10. feb 2023

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. forslag til bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser (2023)

Klik her for at læse høringssvaret

24. jan 2023

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Afstandszoner skoleåret 2023/2024) (2023)

Klik her for at læse høringssvaret

21. sep 2022

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. udkast til bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere (2022)

Klik her for at læse høringssvaret

1. jul 2022

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. udkast til bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser (2022)

Klik her for at læse høringssvaret

14. feb 2022

Høringssvar fra Danske HF & VUC ang. lovforslag om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser (2022)

Klik her for at læse høringssvaret

10. nov 2021

Høringssvar fra Danske HF & VUC til lovforslag om udmøntning af 1-årig forlængelse af VEU-trepartsaftale (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

24. mar 2021

Bemærkninger fra Danske HF & VUC Lederne til udkast til strategi for finansiel risikostyring (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

24. mar 2021

Bemærkninger fra Danske HF & VUC (Bestyrelserne) til udkast til strategi for finansiel risikostyring (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

17. mar 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

04. feb 2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet)

Klik her for at læse høringssvaret

07. jan 2021

Høringssvar fra Danske HF & VUC om genberegning af det adgangsgivende eksamensresultat ved optagelse på videregående uddannelse

Klik her for at læse høringssvaret

18. nov 2020

Danske HF VUC’s høringssvar til udkast til bekendtgørelse om lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m. fl.

Klik her for at læse høringssvaret 

21. feb 2020

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Klik her for at læse høringssvaret 

06. nov 2018

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til forslag til udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

21. sep 2018

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret