Høringssvar

Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet) (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

Høringssvar fra Danske HF & VUC om genberegning af det adgangsgivende eksamensresultat ved optagelse på videregående uddannelse (2021)

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v.

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame
m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Klik her for at læse høringssvaret 

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til lovudkast om ændring af forskellige love vedr. styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til ny FVU-bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til forslag til udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s (Lederne og Bestyrelserne) høringssvar til udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s og VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar til lov om forberedende grunduddannelse

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s og VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar om lov til institutioner for forberedende grunduddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s og VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Klik her for at læse høringssvaret

Danske HF & VUC’s og VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar til følgelovforslag om ændring i en række love som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.

Klik her for at læse høringssvaret

VUC Bestyrelsesforeningens høringssvar til lovforslag om styrkede gymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret

Lederforeningen for VUC’s høringssvar til lovforslag om styrkede gymnasiale uddannelser

Klik her for at læse høringssvaret
Klik her for at læse bilag til høringssvaret