Danske HF & VUC

Danske HF & VUC er en forening for landets voksenuddannelsescentre (VUC’er). Foreningens formål er at:  

 • Varetage institutionernes fælles interesser politisk
 • Styrke den generelle viden i samfundet om institutionerne og deres uddannelser
 • Understøtte de institutionelle rammer for kursisternes uddannelser
 • Bidrage til udviklingen af uddannelsespolitikken
 • Skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af sektoren
 • Udvikle samarbejdet mellem foreningens medlemmer
 • Udvikle og styrke samarbejdet mellem foreningen og interessenter og andre foreninger

Bestyrelsen arbejder for at sikre VUC’erne de bedst mulige betingelser for at tilbyde unge og voksne et kompetencegivende uddannelsestilbud. Den daglige drift varetages af sekretariatet.

 

Foreningen har en valgt bestyrelse med et formandskab, der står for den løbende kontakt med presse, ministerium, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Skriv til Danske HF & VUC på vuc@vuc.dk.

Vedtægter
Vedtægter for Danske HF VUC (revideret 2020)

Bestyrelse og formandskab

Pernille Brøndum

Pernille Brøndum

Formand

Nordvestsjællands HF & VUC

Telefon: 40 79 82 49
E-mail: pr@nvsvuc.dk

Lene Yding

Lene Yding

Næstformand

HF&VUC NORD

Telefon: 99 30 01 01
E-mail: LYP@hfvucnord.dk

Stig Holmelund Jarbøl

Stig Holmelund Jarbøl

Næstformand

HF & VUC FYN

Telefon: 23 83 94 70
E-mail: shj@vucfyn.dk

Anita Lindquist Henriksen

Anita Lindquist Henriksen

Bestyrelsesmedlem

KVUC

Telefon: 31 41 20 11
E-mail: ali@kvuc.dk

Lena Søllingvraa Lindblad

Lena Søllingvraa Lindblad

Bestyrelsesmedlem

Randers HF & VUC

Telefon: 41 62 53 65
E-mail: LW@randershfvuc.dk

Tue Sanderhage

Tue Sanderhage

Bestyrelsesmedlem

Vestegnen HF & VUC

Telefon: 21 16 57 08
E-mail: tus@vucv.dk

Sekretariatet

Danske HF & VUC og Danske HF & VUC Bestyrelserne har et fælles sekretariat, som servicerer de to foreninger og understøtter interessevaretagelse, dataindsamling, analyser og kommunikation. Sekretariatet står desuden for den løbende kontakt til ministerier, andre interesseorganisationer, tænketanke, fagforbund mv.

Væsentlige opgaveområder:

 • Politisk interessevaretagelse på VUC’s uddannelsesområder
 • Institutionspolitisk interessevaretagelse for VUC-sektoren 
 • Videndeling, udvikling og netværksdannelse for de 30 VUC’er gennem møder, seminarer og konferencer mv.
 • Kommunikation for VUC på landsplan
 • Analyser og statistikker om VUC
 • Sekretariatsbetjening af udvalg og bestyrelser